Merkenrecht

Gratis in 1 minuut de beschikbaarheid van jouw merk controleren
U

Checken

We gaan altijd jouw bedrijfsnaam na. Zo weet je vooraf of deze beschikbaar is en wat de risico’s zijn.
w

Begeleiden

We begeleiden het hele proces voor je en heb je toch vragen, dan kun je altijd bij ons terecht.
~

Bewaken

Maar jouw merkenrecht beschermen is niet het enige en daarom bewaken we je merk graag ook.

Kan jouw merk geregistreerd worden?

Gratis binnen 1 minuut de beschikbaarheid van jouw merk weten

Wat houdt het in?

Door merkenrecht kun je ervoor zorgen dat anderen jouw merknaam niet gebruiken zonder jouw toestemming. Ook kun je door middel van merkrechten optreden tegen partijen die inbreuk plegen op jouw rechten en heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken door middel van oppositie en de oppositieprocedure als anderen een vergelijkbaar merk als dat van jou registreren.

Hoe kun je merkenrecht vastleggen?
Het merkenrecht vastleggen kan in de Benelux, Europese Unie en internationaal in 6 stappen. Deze stappen zijn:

 1. Linguïstisch onderzoek en identieke check
 2. Classificatie opstellen
 3. Indienen merk bij BOIP, EUIPO of WIPO
 4. Controle absolute gronden en formele vereisten
 5. Wettelijk vastgelegde oppositietermijn
 6. Inschrijving merk voor 10 jaar

In enkele landen wereldwijd gelden nog aanvullende regels. In de Verenigde Staten moet na inschrijving een bewijs van gebruik worden opgesteld en ingediend en in Dubai moet je een volmacht krijgen van de consul waarvoor dus ook documenten moeten worden gelegaliseerd bij de notaris.

Hoe kun je merkenrecht aanvragen?
Merkenrecht aanvragen op een logo of merknaam werkt in Nederland via een merkenbureau. Deze zal de benodigde checks voor je doen en bekijken of het merk beschikbaar is en te deponeren is. Vervolgens worden de klassen bepaald en kan worden ingediend.
Wat zijn de kosten?
De kosten van merkenrechten zijn afhankelijk van het aantal landen waar geregistreerd moet worden. Als je kiest voor Nederland – de Benelux dus – dan is dat het meest voordelig en krijg je bescherming in Nederland, België en Luxemburg.

Als je in meer landen verkoopt dan deze of bijvoorbeeld producten laat maken in andere landen, dan kan je ervoor kiezen om te registreren voor Europa of internationaal. In dit laatste geval moet worden bekeken wat de goedkoopste route is voor registratie. Dit is afhankelijk van de landen waarin je wilt vastleggen.

Wat is de duur van de rechten die je krijgt?
De duur van de rechten die je krijgt is 10 jaar en start op het moment dat het merk volledig is ingeschreven. De datum van het depot geldt dan als registratiedatum.
Kan je merkrecht overdragen?
Je kunt je rechten overdragen. Dit gebeurt vaak via verkoop ervan. Overdracht van rechten op merken moet schriftelijk worden vastgelegd en middels een door beide partijen ondertekende akte worden overgedragen. Gebeurt dit niet op deze manier, dan is de overdracht nietig. Een rechtshandeling die nietig is, is alsof deze nooit heeft bestaan. Anders van vernietigbaar betekent dit dat het van rechtswege geschiedt en dus niet hoeft te worden ingeroepen.

Daarnaast kunnen de rechten alleen worden overgedragen voor het gebied waar de registratie geografisch gezien voor geldt. Als een merk ingeschreven is in de EU, dan kun je niet alleen de rechten voor de Benelux overnemen.

Hoe kun je je rechten controleren?
Het controleren van merkrecht kan door te kijken in het merkenregister. Hiervoor wordt over het algemeen TMview gebruikt. Dit is alleen lang niet altijd voldoende, omdat er altijd vergelijkbare merken kunnen zijn die bezwaar maken tegen de registratie.
Waar moet je registratie aanvragen?
In het algemeen wordt aangeraden om merkrechten aan te vragen voor de volgende landen:

 1. Het land waar je zelf gevestigd bent.
 2. Het land waar de producten gemaakt worden (productielanden).
 3. Landen waar inbreuk verwacht kan worden.
 4. Landen waar belangrijke concurrenten gevestigd zijn.
 5. Landen waar de producten en diensten met enige regelmaat verkocht of aangeboden worden.

Dit kan dus in de Benelux, Europa of Europese Unie en internationaal in alle landen wereldwijd.

Wat zijn de tarieven?

Wij werken met vaste prijzen. Hierdoor weet je altijd vooraf wat de kosten zijn. Voor deze prijs begeleiden wij het volledige proces voor je en kun je altijd terecht met vragen zonder dat meteen de teller begint te lopen.

Zo controleren we voor je of jouw naam nog vrij is en niet door andere partijen wordt gebruikt. Daarna bepalen we de klassen waarbinnen jouw merk ingediend moet worden en overleggen we in welke landen of regio’s moet worden ingediend.

BENELUX

495,-

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

EUROPESE UNIE

1299,-

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

INTERNATIONAAL

Offerte

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

Merkenrecht

Kan jouw merk geregistreerd worden?

Gratis in 1 minuut je merknaam controleren

Hoe gaat de procedure?

Er bestaan zes stappen om een merk te registreren. Deze stappen zijn:

 1. Identiek onderzoek vergelijkbare merken
 2. Klassen bepalen
 3. Deponering merk
 4. Oordeel absolute gronden en formele vereisten
 5. Wettelijk geldende oppositietermijn
 6. Registratie van het merk

Ons bureau

Ons bureau geeft advies op gebied van merken en modellen. Hierbij kunnen we altijd binnen 1 uur de klassen voor registratie bepalen en binnen 24 uur wereldwijd jouw merk indienen.

Wat zijn de eisen?
Om bescherming te kunnen krijgen moet een merk aan materiële eisen voldoen, deze eisen zijn:

 1. deugdelijkheid
 2. geoorloofdheid
 3. rechtmatigheid

Deugdelijkheid en geoorloofdheid vallen onder de absolute gronden van een merkregistratie. Rechtmatigheid bepaalt of een merk relatief toelaatbaar is of niet. Voordat de oppositietermijn gaat lopen, zal de merken instantie de eerste twee punten controleren. Wordt daaraan niet voldaan, dan wordt een merk geweigerd. Rechtmatigheid komt pas aan de orde in de oppositieprocedure en wordt vaak door de rechter beoordeeld.

De merken instantie heeft het recht om een merkdepot te weigeren op grond van artikel 2.11 BVIE. De meest voorkomende grond voor weigering is het gebrek aan onderscheidend vermogen doordat een merknaam te beschrijvend of te generiek is.

Welke tekens kunnen een merk zijn?
In principe kan elk teken wat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden een merk zijn. Tekens die een merk kunnen zijn, zijn dus:

Hoe werkt de oppositieprocedure?
Op het moment dat je via merkbewaking ontdekt dat een andere partij een vergelijkbare naam of een vergelijkbaar logo wil registreren, dan kan je daar officieel bezwaar tegen maken via het BOIP en de eigenaar van het merk. Ook verloopt de communicatie vaak via het merkenbureau.

Zodra bezwaar is gemaakt geeft het BOIP dat door aan het nieuwe merk en start de procedure. Hierbij worden vaak de volgende zaken geëist:

 • Vrijwillig intrekken merkregistratie
 • Staken inbreuk
 • Staken voeren van de handelsnaam
 • Overdracht domeinnaam
 • Vergoeding gemaakte kosten juridische bijstand
 • Vergoeding geleden schade

Als hiermee wordt ingestemd, dan is de oppositieprocedure ten einde. Wordt hier niet in meegegaan, dan zullen partijen verder in de procedure terechtkomen en uiteindelijk hun geschil aan de rechter voorleggen.

In veel gevallen komt het overigens tot een schikking voordat de rechter zijn oordeel velt.

Wat kun je doen bij inbreuk?
Bij inbreuk op merkenrechten wordt vaak een schadevergoeding geeist. Van inbreuk is bijvoorbeeld sprake als iemand zonder toestemming jouw merk gebruikt of misbruikt. Bijvoorbeeld door het gebruik van dezelfde of een vergelijkbare naam of hetzelfde of een vergelijkbaar logo. Dit kan zijn omdat een nieuwer merk deze probeert in te schrijven in het merkenregister, maar zeker ook in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of KvK.