Merkaanvraag

Direct online in 1 minuut je merk aanvragen

100% Registratiegarantie

Als je merk geweigerd wordt op absolute gronden, krijg je gratis een nieuwe aanvraag van ons.

Gratis merkonderzoek

Je krijgt altijd een gratis onderzoek of jouw intellectueel eigendomsrecht te beschermen is en aan de vereisten voldoet.

Vaste tarieven

Je betaalt voor alle registraties een vast tarief. Zo weet je altijd vooraf wat de kosten van ons bureau zijn.

BMM

Onze merkengemachtigden zijn lid van de Benelux-vereniging voor merken- en modellenrecht. Zo waarborgen we kwaliteit.

ING
samsung
politie
total energies
royal flora holland
unive

Waarom zou je een merk aanvragen?

Om op een merk wettelijke bescherming te kunnen verkrijgen, is registratie noodzakelijk. Opname in de registers is geen vanzelfsprekendheid; na je merkaanvrage volgt een uitgebreide procedure, bestaande uit verschillende fasen. Niet alleen onderwerpt de betreffende commissie je merk aan een strenge controle, ook derden mogen bezwaar maken tegen jouw deponering.

De eerste stap naar een juridisch sterk merk

Volgt op jouw merkaanvraag een succesvolle procedure en dus registratie, dan toon je daarmee aan dat jij de enige officiële houder van een merk bent. Anderen weten dan dat ze dit merk (of een merk dat daar zeer sterk op lijkt) niet mogen gebruiken om dezelfde of vergelijkbare producten of diensten aan te bieden. Gebeurt dit toch, dan sta je met merkbescherming sterk. Zo kun je niet alleen je omzet waarborgen, maar ook voorkomen dat andere partijen jouw imago schade toebrengen. Het indienen van een merkaanvraag is zodoende de eerste stap naar een juridisch sterk merk.

Welke vereisten gelden bij een merk?

Er gelden tal van voorwaarden omtrent merkdeponering. Zo mag een merk niet in strijd zijn met de geldende wetten of goede zeden (in de praktijk komt dit nauwelijks voor), mag het niet te algemeen of beschrijvend zijn, wat betekent dat het voldoende onderscheidend vermogen moet hebben. Dit is het vermogen om de producten en diensten die onder het merk worden aangeboden, duidelijk te kunnen onderscheiden van de producten en/of diensten van andere organisaties.

merk aanvragen

Wat zijn de kosten van een merkaanvraag?

De kosten van het aanvragen van een merk zijn afhankelijk van twee factoren. Hierbij is belangrijk om te bepalen in welke landen merkbescherming nodig is en welke producten of diensten worden geleverd. Afhankelijk van deze combinatie kunnen de kosten worden vastgesteld.

495,-

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

EUROPESE UNIE

1299,-

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

INTERNATIONAAL

Offerte

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

Waar moet je het merk aanvragen?

 Een merkaanvraag kun je bij verschillende instanties indienen. Bij welke je dat doet, is afhankelijk van op welk geografisch grondgebied je het merk gaat gebruiken. Wil je activiteiten rondom jouw product of dienst (vooralsnog) alleen in Nederland, Belgie of Luxemburg uitvoeren, dan dien je een merkaanvraag voor de Benelux te kiezen.

Dien je voor de EU in, dan is dit een aanvraag voor alle 27 landen van de Europese Unie. Dit is dus iets anders dan het gehele Europese continent. Wanneer je in een groot deel van de Europese Unie activiteiten wilt uitvoeren, is dit niet alleen een praktische, maar ook financieel aantrekkelijke optie. Houd er wel rekening mee, dat bij een EU-merkeen alles-of-niets beslissing volgt. Wanneer de merkeninstantie van één lidstaat je merkaanvraag afwijst, wordt deze in zijn geheel afgewezen.

De termen ‘internationale merkaanvraag’ en ‘internationale registratie’ roepen nogal eens verwarring op. Hoewel dit feitelijk gezien klopt, wordt er met een internationale aanvraag een aanvraag in landen buiten de Benelux en Europese Unie bedoeld. Je moet je merk dan aanvragen bij de World Intellectual Property Organization, waar inmiddels meer dan 110 landen wereldwijd bij zijn aangesloten. Je aanvraag wordt op formele vereisten door WIPO gecontroleerd, waarna deze wordt doorgestuurd naar merkeninstanties van de betreffende landen waar jij merkbescherming wenst. Een eventuele afwijzing heeft dus uitsluitend consequenties voor dat enkele land.

Wat zijn de voordelen van een internationale merkaanvrage?

Wil je zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten activiteiten gaan uitvoeren met jouw merk, dan is het doorgaans het verstandigst om voor een deponering via WIPO te kiezen. Je geeft dan aan voor welke landen je merkbescherming wenst te verkrijgen. WIPO stuurt je aanvraag na de controle van de formele vereisten door naar de merkeninstanties van die landen. Afwijzing in één land heeft geen gevolgen voor de rest.

Hoe kun je een merk aanvragen in een land zonder internationaal registratiesysteem?

Om een internationale merkaanvraag in te kunnen dienen, moet je eerst over een registratie op Beneluxniveau of op Europees niveau beschikken. Soms kan het zijn dat je wil indienen bij een of meer landen die niet bij het internationale registratiesysteem zijn aangesloten. Het enige wat je dan kunt doen, is een nationale aanvraag doen in het land waar bescherming nodig is. Je start dan dus voor elk land een afzonderlijke aanvraagprocedure. Voordat je deze allemaal hebt doorlopen, kan er veel tijd voorbijgaan.

merkaanvraag
Onderzoek naar bestaande merken

Het doel is het verkrijgen van merkbescherming en daarmee het recht om juridisch op te treden tegen derden die jouw verworven rechten als merkhouder overtreden. Net als jij zal elke ondernemer dit doen wanneer dit noodzakelijk is. Dat betekent dus ook dat je een merkonderzoek moet laten uitvoeren alvorens je deponeert bij de betreffende merkeninstantie. Je wilt namelijk voorkomen dat je een merk deponeert dat identiek is aan een reeds bestaand merk, of een merk dat hier zo sterk op lijkt, dat dit voor de consument tot verwarring kan leiden.

Het gebruik van de Nice classificatie

Aan een merkaanvraag worden uiteenlopende voorwaarden gesteld. Eén van die voorwaarden is dat je je aanvraag voorziet van een overzicht van klassen waarin jouw product of dienst valt. Internationaal is afgesproken dat elke ondernemer hiervoor de Nice classificatie moet gebruiken. Deze bevat in totaal 45 categorieën; 34 voor goederen en 11 voor diensten. Met het invullen van deze classificatie geef je eigenlijk aan hoe breed het monopolie is dat je met jouw merk wenst te verkrijgen. Denk goed na over hoe je je merk nu, maar ook in de toekomst wilt gebruiken. Een merk kun je, eenmaal ingediend, namelijk niet meer wijzigen.

Welk proces wordt er na aanvraag in gang gezet?

Wereldwijd verlopen onderzoeks- en registratieprocessen die op een merkaanvraag volgen, grotendeels hetzelfde. Na ontvangst van de aanvraag start het toetsen van jouw aanvraag op formelen vereisten: is alle informatie aanwezig, wordt het merk helder beschreven en is er een overzicht van klassen volgens de Nice classificatie toegevoegd.

Hoe lang duurt het voordat een aanvraag wordt goedgekeurd?

Een aanvraag voor je merk in de Benelux is doorgaans binnen 3 maanden afgerond. In de EU is dat 4 tot 8 maanden. Internationaal kan de procedure voor het aanvragen van je merk 8 tot 18 maanden duren. In alle gevallen geldt uiteraard dat een procedure een langere looptijd zal kennen wanneer er door een derde partij in beroep wordt gegaan.