Merkregistratie

Gratis online controleren of jouw merk te beschermen is?

100% garantie

Je krijgt volledige garantie dat je merk niet wordt geweigerd op onderscheidend vermogen. Gebeurt dit wel en wezen we je er niet op dan krijg je gratis een nieuwe.

1 uur

Bij registraties is er super vaak spoed en dat snappen we. Daarom krijg je binnen 1 uur de uitkomst van het gratis merkonderzoek en kunnen we binnen 24 uur je merk registreren.

BMM

Onze merkengemachtigden zijn lid van BMM. De officiële Benelux-vereniging voor merken- en modellenrecht waardoor het beste en betrouwbare advies gewaarborgd is.

Online

Je kunt online alles regelen bij ons als je vindt dat je ons niet nodig hebt. Zo kun je indienen en registreren wanneer jou dat uitkomt en toch gebruik maken van onze ervaring.

ING
samsung
politie
total energies
royal flora holland
unive

Wat zijn de kosten van een merkregistratie?

De kosten voor een merkregistratie zijn afhankelijk van waar je wilt registreren. Zo kun je in één registratie de hele Benelux pakken of alle lidstaten van de Europese Unie, maar niet alle landen in de wereld. Die moet je per land waarin je actief bent aanwijzen en daarom maken we daarvoor graag een offerte voor je.

BENELUX

495,-

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

EUROPESE UNIE

1299,-

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

INTERNATIONAAL

Offerte

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

Hoe kun je een merk succesvol maken?

Hoe werkt de procedure?

Hoe werkt registratie van een merk internationaal?

Merkregistratie Benelux

Een registratie in de Benelux geeft bescherming in België, Nederland en Luxemburg. Alleen in Nederland registreren is dus wettelijk gezien onmogelijk. De registratie in de Benelux heeft daarnaast als voordeel dat het indienen in andere landen wereldwijd goedkoper maakt.

Merkregistratie Europa

Merkregistratie in Europa is eigenlijk een registratie in de EU of Europese Unie. Je kunt uiteraard ook bescherming realiseren in alle landen in Europa, maar dat zal beginnen met merkenregistratie in de EU of Benelux. Je krijgt dan wel meteen in één keer bescherming in alle landen van de Europese Unie.

Internationale registratie

De internationale merkregistratie wordt opgebouwd met een depot in de Benelux of Europese Unie als basis. Via de internationale basisregistratie verzorgen we het internationale depot. Het is hierbij belangrijk om te onderzoeken in welke landen deponeren noodzakelijk is, want vastleggen wereldwijd in elk land is extreem kostbaar. Ben je dus voornamelijk actief in Amerika of China, kies dan alleen voor die landen.

Wat zijn de kosten?
De kosten van een internationale merkregistratie bij MerkenSpot zijn vast. Dit betekent dat je geen uurtarief betaalt en dat je ons zo vaak kunt bellen en mailen als je wilt. Op die manier zorgen wij voor de beste begeleiding.

Kosten merkregistratie Benelux

De kosten van merkregistratie in de Benelux bedragen € 549,-.

Kosten merkregistratie Europa

De kosten van een Europese registratie bedragen € 1299,-. Dit betreft dus een merkregistratie in de Europese Unie.

Kosten internationale registratie

De kosten van een internationale merkregistratie zijn afhankelijk van de gekozen route en de landen waarin bescherming noodzakelijk wordt geacht. Over het algemeen is registreren met een basisregistratie in de Benelux de snelste en voordeligste keuze. Ook bestaat een verschil in kosten internationaal uit het feit of een land is aangesloten bij het Verdrag van Madrid of niet. Voorbeelden van internationale registratie tarieven vind je hieronder: Verenigde Staten van Amerika (USA) € 580,- Australië € 500,- China € 345,- Canada € 1400,- Duitsland € 305,- Frankrijk € 305,- Hierbij moeten we opmerken dat je voor registratie in afzonderlijke landen van de Europese Unie en Duitsland beter kunt kiezen voor deponering in de EU, anders komen er kosten voor de internationale basisregistratie bij.

Hoe werkt een onderzoek?
Er zijn drie soorten onderzoek. Het checken van de beschikbaarheid is de eerste en meest eenvoudige, maar wel absoluut noodzakelijk om een oppositieprocedure te voorkomen. Als je internationaal wilt registreren, dan is het aan te raden om aanvullend onderzoek te doen. De kosten voor een onderzoek met advies voor 15 landen naar keuze bedragen € 4.000,-. Daarnaast is een wereldwijde (fonetisch) identieke screening mogelijk. De kosten voor dit onderzoek bedragen € 2500,-.
Kun je een registratie wijzigen?
Je kunt een depot wijzigen, maar je kunt niet alles aanpassen. Zo kun je het merk nooit wijzigen. Hieronder zie je wat je wel en wat je niet kunt wijzigen:

Welke wijzigingen zijn mogelijk?

 • Naams- en adreswijziging
 • Wijziging van gemachtigde
 • Wijziging van het correspondentieadres
 • Beperking van de waren- en diensten opgave (uitbreiding is niet mogelijk)
 • Overdracht
 • Aantekening of doorhaling van een licentie
 • Wijziging van het reglement op gebruik en toezicht (in geval van een collectief merk)
 • Aantekening of doorhaling van pandrechten en beslagen

Welke wijzigingen zijn niet mogelijk?

 • Het merk zelf kan nooit worden gewijzigd
 • De waren- en diensten opgave kan nooit worden uitgebreid (wel beperkt)
 • Een collectief merk kan nooit worden omgezet in een individueel merk (en vice versa)
Merkregistratie

Hoe werkt registreren?

Wat is registratie van een merk?

Merkregistratie is de manier om jouw merknaam of logo te beschermen. Je kunt daarna optreden tegen inbreuk en partijen die verwarring veroorzaken door jouw merk te misbruiken. Wat bijna niemand weet is dat een geregistreerd merk niet alleen beschermt, maar ook waarde opbouwt, omdat je het als bezit op de balans kunt zetten. Altijd fijn als je jouw bedrijf ooit wilt verkopen. Heb je geen merkregistratie, dan kan jouw merk nooit waardevol worden.

Wat zijn de voorwaarden?
Een merk moet aan een aantal voorwaarden voldoen, anders wordt deze geweigerd door de merk instantie. Het verzoek tot bescherming wordt dan afgewezen. Het Sieckmann-arrest heeft ons enkele voorwaarden gegeven welke tekens een merk kunnen zijn, te weten:

 • namen of woorden – woordmerk
 • cijfers – woordmerk
 • combinaties van namen of woorden – woordmerk
 • Logo’s – beeldmerk
 • schrijfwijze van woorden – beeldmerk
 • vormen van product of verpakking – vormmerk
 • kleuren – kleurmerk
 • klanken – klankmerk

Daarnaast kennen we de materiële eisen, ook wel de materiële voorwaarden. Dit zijn:

 1. deugdelijkheid
 2. geoorloofdheid
 3. rechtmatigheid

De voorwaarde waarop het meest geweigerd wordt, is deugdelijkheid. Een merk mag bijvoorbeeld niet te beschrijvend zijn. Ook moet je het merk daadwerkelijk gebruiken en mag het niet te ingewikkeld of juist te eenvoudig zijn. Een merk is ondeugdelijk als het een geografische aanduiding is.

Wat is oppositie bij registratie?
Als je kiest voor registreren, dan kan het zijn dat een ouder merk met merkbewaking van mening is dat jouw merkaanvraag teveel op die van hen lijkt. Zij zullen dan bezwaar maken om jouw registratie tegen te houden. De oppositieprocedure is een de naam van het formele bezwaar. Als je niet tegen dit bezwaar ingaat krijgen jouw merken geen merkbescherming en word je niet ingeschreven in het merkenregister.
En wat is te kwader trouw?
Een merkregistratie te kwader trouw kan nietig worden verklaard. Dit betekent dat het niet geldig is. Er is sprake van kwader trouw als een partij de naam van jouw merk vastlegt zonder dat jij hier weet van hebt. De inschrijving van een merk is te kwader trouw op grond van artikel 2.4 sub 7 BVIE indien:

 1. het depot wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;
 2. het depot wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied;

Is jouw merk nog beschikbaar?

Gratis in 1 minuut de beschikbaarheid van jouw merk checken

Waar moet je allemaal aan denken bij registratie van merken?

We informeren je graag zo uitgebreid mogelijk, zodat je de juiste beslissing kunt nemen

Hoe werkt de procedure?

De procedure start eigenlijk altijd bij een bureau gespecialiseerd in registreren. Op die manier kun je ontdekken of jouw merk nog beschikbaar is en niet al door andere partijen is vastgelegd. Als dat wel het geval is en je zou zonder merkenbureau registreren, dan loop je kans op oppositie. Na deze check worden de klassen bepaald en kunnen we indienen voor je bij het BOIP en krijg je 6 maanden voorrang op de merkaanvraag in andere landen en wereldwijd.

Wat zijn de klassen?

De klassen of classificaties geven in combinatie met het merk de bescherming die nodig is. We kennen 45 classificaties die zijn onderverdeeld in een categorie voor waren en een categorie voor diensten. Om de classificatie goed te bepalen is het raadzaam om een bureau in te schakelen, want als je niet de juiste klassen kiest, krijg je geen bescherming. Ook kun je later geen classificaties toevoegen aan jouw bestaande registratie.

Hoe werkt vernieuwen?

Merkbescherming duurt tien jaar, maar daarna wil je natuurlijk niet dat anderen jouw merk inpikken. Zeker niet omdat het na tien jaar een sterk merk is. Je kunt dan de registratie vernieuwen. Dit kun je altijd doen voor een nieuwe periode van 10 jaar. Je kunt de merken vernieuwen van 6 maanden voor de vervaltermijn tot 6 maanden na de vervaltermijn. Als je in deze laatste 6 maanden gaat vernieuwen ben je wel een boetetaks verschuldigd.

Is jouw merk nog beschikbaar?

Gratis in 1 minuut de beschikbaarheid van jouw merk checken
Merknaam registreren
U

Gratis onderzoek

Je krijgt altijd een gratis identiek onderzoek of de naam nog beschikbaar is, zodat je kan registreren

Vaste tarieven

Je betaalt voor alle registraties een vast tarief. Zo weet je altijd vooraf wat de kosten van ons bureau zijn.

Persoonlijk advies

Bel eens naar 088-2333334 en zie dat onze merkengemachtigden en juristen al je vragen meteen beantwoorden.
 
U

Gratis onderzoek

Je krijgt altijd een gratis identiek onderzoek of jouw logo nog beschikbaar is, zodat je kan registreren

Vaste tarieven

Je betaalt voor alle registraties een vast tarief. Zo weet je altijd vooraf wat de kosten van ons bureau zijn.

Persoonlijk advies

Bel eens naar 088-2333334 en zie dat onze merkengemachtigden en juristen al je vragen meteen beantwoorden.
Logo registreren

Registreer hier direct online jouw logo

Direct online indienen en binnen 24 uur gedeponeerd
 
U

Gratis onderzoek

Je krijgt altijd een gratis identiek onderzoek of jouw handelsnaam nog beschikbaar is, zodat je het als merk kan registreren

Vaste tarieven

Je betaalt voor alle registraties een vast tarief. Zo weet je altijd vooraf wat de kosten van ons bureau zijn.

Persoonlijk advies

Bel eens naar 088-2333334 en zie dat onze merkengemachtigden en juristen al je vragen meteen beantwoorden.
Handelsnaam

Maak hier online een afspraak met ons

Gratis adviesgesprek van 1 uur voor al jouw vragen als je wilt registreren

Modelregistratie
 
 
U

Gratis analyse

Je krijgt altijd een gratis analyse van jouw model of het te registreren is en de tekeningen juist zijn.

Vaste tarieven

Je betaalt voor alle registraties een vast tarief. Zo weet je altijd vooraf wat de kosten van ons bureau zijn.

Persoonlijk advies

Bel eens naar 088-2333334 en zie dat onze modellengemachtigden en juristen al je vragen meteen beantwoorden.

Wil je jouw model registreren?

Gratis adviesgesprek van 1 uur voor al jouw vragen als je wilt registreren

 
U

Analyse

We analyseren altijd jouw ras om te kijken of kwekersrecht aan te vragen is.

Vaste tarieven

Je betaalt voor alle registraties een vast tarief. Zo weet je altijd vooraf wat de kosten van ons bureau zijn.

Persoonlijk advies

Bel eens naar 088-2333334 en zie dat onze professionals al je vragen meteen beantwoorden.
Kwekersrecht

Niet verlegen zijn

Hebben we niet al jouw vragen beantwoord, voel je dan vrij om het ons te bellen op 088-233334 om te vragen wat je wilt