Merken

Registreren van je merk doe je hier online in 1 minuut via de tool met onze registratiegarantie waardoor je 100% zeker weet dat jouw merk niet geweigerd wordt op onderscheidend vermogen.

Merkbewaking

Voorkom dat je niet op tijd kunt optreden tegen merkinbreuk door partijen die identieke of gelijkende merken aanvragen…

Wijzigingen

Alle gegevens van je merk moeten up-to-date blijven. Door te zorgen dat het adres juist blijft bij verhuizingen en de merkhouder als bijvoorbeeld de bedrijfsvorm wijzigt…

Adreswijziging
Merkhouder
Overdracht merk