Délai de grâce

Délai de grâce kun je beter voorkomen, maar gelukkig is deze periode er om toch nog te kunnen verlengen.

Wat is délai de grâce?

Délai de grâce is de genade periode die ingaat op het moment dat je een merkregistratie niet op tijd verlengt. Dit is zo na de vervaldatum van een merknaam of logo. Merkenrechten vervallen als ze niet worden vernieuwd binnen tien jaar nadat ze zijn aangevraagd en ingeschreven, maar kunnen in deze periode alsnog worden verlengd zodat het merk niet komt te vervallen en alle rechten in stand blijven.
Wanneer start en eindigt délai de grâce periode?
De délai de grâce start op het moment dat het merk officieel vervallen is. Dit is het geval als de vervaldatum is verstreken. Zes maanden na die datum verloopt deze periode en is het merk dan echt helemaal vervallen. Herstel is dan niet mogelijk en er geldt een ijzeren termijn. Dit betekent dat er geen mogelijkheden meer zijn om het merk alsnog te vernieuwen en rechten te herstellen als de délai de grâce is afgelopen.
Délai de grâce
Wat als délai de grâce voor vernieuwing nog niet is verstreken?
Als de periode van genade nog niet is verstreken kun je toch nog vernieuwen. Je betaalt dan alleen wel een boete taks waardoor het duurder is dan wanneer je op tijd bent.
Wat zijn de kosten als je tijdens délai de grâce vernieuwing van het merk wilt?
Het tarief van verlenging wordt verhoogd met de wettelijk opgelegde boete taksen. Hierdoor komen de kosten tijdens délai de grâce op 649 euro voor de Benelux. Voor de Europese unie en internationaal bekijken we dit graag per merk voor je.