Wat is de Nice classificatie?

Bij je registratieaanvraag dien je diverse gegevens in te vullen, waaronder een lijst van goederen en diensten volgens de Nice classificatie. Dit betreft een systeem voor de indeling van goederen en services, dat in totaal uit 45 klassen bestaat. Door het invullen van de lijst geef je in feite aan hoe breed het monopolie is dat je met je merkregistratie aanvraagt.

Hoe werkt de indeling in klassen?

De Nice classificatie wordt voor zowel goederen als diensten gebruikt. De klassen 1 tot en met 34 zijn voor de goederen en de klassen 35 tot en met 45 zijn voor de diensten. Elke klasse beschikt over een klasseomschrijving waaruit algemene informatie over het type op te maken is. Zo betreft klasse 21 bijvoorbeeld het keuken- en huishoudgerei en vallen wetenschappelijke en technologische diensten onder klasse 42.

klassen merkregistratie
Waar kun je de Nice classificatie doorzoeken?

De indeling van je producten en/of diensten in klassen is een taak die grote nauwkeurigheid vergt. Het interactieve zoekinstrument TMclass kan je daarbij helpen. Hiermee krijg je geen goed geoptimaliseerde beschermingsomvang die je merk uiteindelijk nodig heeft, maar dit programma helpt je met het zoeken naar de klassen die nodig zijn voor de bescherming van je handelsmerk.

Waarom moet je bij de indeling van producten en diensten zo nauwkeurig zijn?

Bij het indelen van je producten en diensten in de klassen volgens het Nice systeem is het belangrijk dat je nauwkeurig te werk gaat. Je dient hierbij niet alleen na te denken over de manier waarop je je producten en diensten nu wilt aanbieden, maar ook hoe je dit in de (nabije) toekomst wilt aanpakken. Wanneer de aanvraag eenmaal is ingediend, mag je er namelijk niets meer aan toevoegen. Wil je dat wel, dan moet je een nieuwe merkaanvraag doen.

Kan jouw merk beschermd worden?

Gratis binnen 1 minuut de beschikbaarheid van jouw merk weten

Welke klassen voor merkregistratie zijn er?

Goederen

Klasse 1 – Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden,
alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als
grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen;
chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor
industriële doeleinden.

Klasse 2 – Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen;
kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor
schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.

Klasse 3 – Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en
schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions;
tandreinigingsmiddelen.

Klasse 4 – Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien
en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen en
lampenpitten voor verlichting.

Klasse 5 – Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch
gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen en diëtische
substanties voor medisch of veterinair gebruik; voedingsmiddelen voor baby’s;
voedingssupplementen voor mens en dier; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en
afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte;
schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.

Klasse 6 – Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare
constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en
draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalenbuizen; brandkasten;
metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen.

Klasse 7 – Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen);
koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); landbouwinstrumenten, anders
dan handbediend; broedmachines; verkoopautomaten.

Klasse 8 – Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren,
vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten.

Klasse 9 – Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische,
optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en
onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie,
de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het
opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers,
schijfvormige geluidsdragers; compact disc, DVD’s en andere digitale dragers; mechanismen voor
apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en
computers; software; brandblusapparaten.

Klasse 10 – Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en
instrumenten, kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal.

Klasse 11 – Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en
waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.

Klasse 12 – Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.

Klasse 13 – Vuurwapenen; munitie en projectielen; springstoffen; vuurwerk

Klasse 14 – Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt
voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en
tijdmeetinstrumenten.

Klasse 15 – Muziekinstrumenten.

Klasse 16 – Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere
klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik
of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen
(uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic
materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.

Klasse 17 – Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover
niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en
isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.

Klasse 18 – Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in
andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen
en zadelmakerswaren.

Klasse 19 – Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw;
asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.

Klasse 20 – Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein,
schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van
plastic vervaardigde producten voor zoverniet begrepen in andere klassen.

Klasse 21 – Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels
(uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of
halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover
niet begrepen in andere klassen.

Klasse 22 – Touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover niet begrepen in
andere klassen); vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic); ruwe vezelige textielmaterialen.

Klasse 23 – Garens en draden voor textielgebruik.

Klasse 24 – Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien;
tafellakens.

Klasse 25 – Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse 26 – Kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden;
kunstbloemen.

Klasse 27 – Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; wandbekleding, niet
van textielmateriaal.

Klasse 28 – Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in
andere klassen; versierselen voor kerstbomen.

Klasse 29 – Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en
gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare
oliën en vetten.

Klasse 30 – Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten,
brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; suiker; honing, melassestroop; gist,
rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

Klasse 31 – Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen;
levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen;
voedingsmiddelen voor dieren; mout.

Klasse 32 – Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken
en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

Klasse 33 – Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

Klasse 34 – Tabak; artikelen voor rokers; lucifers.

Diensten

Klasse 35 – Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve
diensten.

Klasse 36 – Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.

Klasse 37 – Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.

Klasse 38 – Telecommunicatie.

Klasse 39 – Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

Klasse 40 – Behandeling van materialen.

Klasse 41 – Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

Klasse 42 – Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en
ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek;
ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse 43 – Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

Klasse 44 – Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en
schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en
bosbouw.

Klasse 45 – Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen;
persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te
voldoen.

Kan je merk beschermd worden?

Gratis binnen 1 minuut de beschikbaarheid van jouw merk weten