Beeldmerk registreren

Online in 3 minuten je beeldmerk registratie regelen…

100% Registratiegarantie

Als je merk geweigerd wordt op absolute gronden, krijg je gratis een nieuwe merkaanvraag van ons.

Gratis merkonderzoek

Je krijgt altijd een gratis onderzoek of jouw intellectueel eigendomsrecht te beschermen is en aan de vereisten voldoet.

Vaste tarieven

Je betaalt voor alle registraties een vast tarief. Zo weet je altijd vooraf wat de kosten van ons bureau zijn.

BMM

Onze merkengemachtigden zijn lid van de Benelux-vereniging voor merken- en modellenrecht. Zo waarborgen we kwaliteit.

ING
samsung
politie
total energies
royal flora holland
unive

Wat zijn de kosten van een beeldmerk registreren?

Kosten voor de bescherming van een beeldmerk zijn per situatie verschillend. Zo is de omvang van je registratie (op nationaal, Europees of internationaal niveau) van bepalende aard, net als het aantal klassen waarbinnen je jouw product of dienst onder dit beeldmerk wilt beschermen. Je betaalt eenmalig om tien jaar lang merkbescherming te genieten. Na het verstrijken van deze periode kun je jouw merk verlengen.

495,-

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

EUROPESE UNIE

1299,-

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

INTERNATIONAAL

Offerte

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

Het belang van een beeldmerk en beeldmerkregistratie

Een beeldmerk, ofwel als onderdeel van een logo, ofwel als logo op zichzelf, is van grote waarde voor een onderneming. Het zorgt ervoor dat je bedrijf, maar ook je producten en/of diensten herkenbaar worden en creëert bij (potentiële) klanten een gevoel van professionaliteit en vertrouwen. Een beeldmerk helpt je een boodschap over te brengen en ook op de lange termijn impact te hebben. Naast het woordmerk wordt het beeldmerk het vaakst gebruikt als logo. Ook combinaties van beide komen vaak voor. Het beeldmerk is een abstracte weergave van de onderneming en de producten en diensten die het aanbiedt.

Een beeldmerk is een grafische uiting

De woorden beeldmerk en logo worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn niet hetzelfde. Een beeldmerk kan het onderdeel van een logo zijn, maar ook als logo op zich dienen. In de eerstgenoemde situatie is er meestal sprake van een combinatie met een woordmerk. Het woordmerk betreft bijna altijd de bedrijfsnaam of de afkorting daarvan. Technologische veranderingen maakten nog meer mogelijk. Zo kan een logo vandaag de dag bijvoorbeeld ook uit een geluid of vormen bestaan. Daarom verwijst de term beeldmerk altijd naar een grafische uiting.  

Het verschil tussen een zuiver beeldmerk en een beeldmerk met woordelementen

Ondanks dat je tegenwoordig veel typen merken kunt laten registreren, komen woordmerken, woordbeeldmerken en zuivere beeldmerken nog altijd het vaakst voor. In de praktijk kun je twee soorten beeldmerken van elkaar onderscheiden. Het zuivere beeldmerk bestaat alleen uit een beeldelement en kent geen woorden, letters of cijfers. Het beeldmerk met woordelementen bevat wel tekst, dus een combinatie van grafische elementen en woordelementen. De rechten die je met registratie hiervan verkrijgt, gelden voor het merk in zijn geheel en niet voor de losse elementen. 

Het alleenrecht op jouw merk

Het registreren van je beeldmerk is voor jou als ondernemer van groot belang. Op die manier zorg je ervoor dat je het alleenrecht op het merk verkrijgt en concurrenten niet bewust of onbewust gebruikmaken van jouw gevestigde positie. Een beeldmerk kun je binnen de Benelux, binnen Europa of internationaal (wereldwijd, buiten Europa) vastleggen. Het aanvragen van merkbescherming betreft een vaste te doorlopen route waarbinnen strenge eisen worden gesteld. Het beste kun je dit dan ook door een merkengemachtigde laten regelen.

Merkbescherming in de Benelux, de Europese Unie of internationaal

Kies je voor het registeren van je beeldmerk in de Benelux. Ondanks het feit dat een succesvolle registratie bescherming biedt in drie landen, wordt er van een nationale registratie gesproken. Een dergelijke registratie wordt het vaakst gekozen door startende ondernemers. Heb je ook internationale ambities? Dan is een Uniemerk (EU) of een internationaal merk een verstandigere keuze. Met een Uniemerk verkrijg je in één keer bescherming in alle 27 landen die tot de Europese Unie behoren.

Classificatie

Wanneer je je beeldmerk wilt gaan registreren, is het belangrijk om producten en/of diensten te selecteren ten behoeve waarvan je dit merk wilt gebruiken. Dit wordt ook wel classificatie genoemd en geschiedt aan de hand van een internationale standaard: de Nice classificatie. Deze bestaat uit 45 klassen. Goederen zijn ondergebracht in de klassen 1 tot en met 34 en diensten in de klassen 35 tot en met 45. In feite bepaal je met de classificatie de omvangrijkheid van je monopolie op het beeldmerk. Registratie in meerdere klassen is mogelijk. Hier staat per klasse wel een toeslag tegenover.

Beeldmerk
Het onderscheidend vermogen van een beeldmerk

Wil je een beeldmerk gaan registreren, dan krijg je met verschillende regels te maken. Men toetst je aanvraag op absolute gronden en formele vereisten. Een van de zwaarstwegende punten binnen dat proces is het toetsen van het onderscheidend vermogen. Zonder onderscheidend vermogen zal men je beeldmerk niet accepteren. Dit betekent dat jouw beeldmerk de consument in staat moet stellen jouw producten en/of diensten van de producten en/of diensten van andere ondernemingen te onderscheiden. Het Applelogo is zodoende wel onderscheidend voor een technologiebedrijf, maar niet voor een fruithandelaar.

Het registratieproces door een merkengemachtigde laten uitvoeren

Veel aanvragen voor beeldmerkbescherming worden om exact de bovenstaande reden afgewezen. Ze zijn te beschrijvend oftewel algemeen, of andere partijen gaan in oppositie tegen jouw aanvraag. Het beste is daarom je beeldmerk via een merkengemachtigde te laten registreren. Deze jurist is gespecialiseerd in het onderzoeken en registreren van merken. Door een dergelijke professional in de arm te nemen, is de kans op weigering van je aanvraag een stuk kleiner. Ook weet een merkengemachtigde de omvang van de beeldmerkbescherming te optimaliseren.

Een beeldmerk registreren: het stappenplan

Voor het registreren van een beeldmerk doorloop je precies dezelfde procedure als bij het registreren van een woordmerk. Grofweg kan deze procedure in de volgende stappen worden onderscheiden:

  • Onderzoek naar eventueel identieke of vergelijkbare beeldmerken
  • Het bepalen van de klassen ten behoeve van de beschermingsomvang
  • Het indienen van de aanvraag op nationaal, Europees of internationaal niveau
  • Beoordeling op basis van absolute gronden en formele vereisten
  • Wettelijke bezwaartermijn voor houders van oudere registraties
  • Inschrijving in het merkenregister (geldigheid: tien jaar)
Juridische bescherming

Bijna niets is voor jou als ondernemer zo frustrerend als je bedrijf te zien groeien, de omzet te zien stijgen én anderen illegaal een graantje te zien meepikken van jouw succes. Het is ontzettend vervelend om erachter te komen dat een andere ondernemer jouw beeldmerk gebruikt, helemaal wanneer de kwaliteit die door hem of haar wordt geleverd aanzienlijk lager is. Om je imago te beschermen en je positie in de markt te behouden, is het dan ook belangrijk om je beeldmerk meteen vast te leggen. Alleen in dat geval kun je in het geval van inbreuk juridische stappen ondernemen.

Gratis adviesgesprek

Bel ons op 088-2333334 of kom eens langs…

Beeldmerk registreren