blog header

Merkenregister

Hoe gaat opname van een merk in het merkenregister in zijn werk?

Een merk zorgt ervoor dat je jouw producten of diensten duidelijk van die van anderen kunt onderscheiden. Elk teken waarmee dit je lukt, kan als merk dienen. Pas wanneer je het merk in een merkenregister registreert, krijg je het alleenrecht op het gebruik ervan. Anders gezegd: je merk wordt dan beschermd door het merkenrecht, waardoor anderen het niet zonder toestemming kunnen gebruiken. Een aanvraag voor opname in het merkenregister wordt gevolgd door een uitgebreide procedure waarin onder andere toetsingsmomenten en een oppositieperiode zijn opgenomen. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Wie het eerst registreert, is de merkeigenaar

Binnen het merkenrecht geldt het zogeheten first to file principe: niet degene die een merk als eerste gebruikt, maar degene die een merk als eerste in het merkenregister laat opnemen, wordt daarvan de exclusieve eigenaar. Dit is dus een regel die haaks staat op het vastleggen van een handelsnaam bij de Kamer van Koophandel (KvK), waar de eerste die een handels- oftewel bedrijfsnaam gebruikt hierop de rechten verkrijgt. Met alleen het inschrijven van je bedrijfsnaam krijg je alleen lokale bescherming. Je kunt met je handelsnaam nog steeds worden aangesproken vanwege merkinbreuk en daarom weet je pas zeker of je een naam mag gebruiken zodra het geregistreerd is als merk.

Ook kun je met je handelsnaam niet optreden tegen partijen die bijvoorbeeld bij Google adverteren op jouw merknaam. Daarvoor is een merkregistratie vereist.

Wat is een merkenregister precies?

Een merkenregister is niets meer dan een register waarin alle bestaande merken zijn opgenomen. Omtrent elk merk is beknopte informatie verkrijgbaar. Zo kun je bijvoorbeeld terugvinden wie de merkhouder is en wat de datum van registratienummer is, maar ook welk registratienummer er aan het merk is toegekend en voor welke goederen- of dienstenklassen het merk is geregistreerd. Volgens de internationaal gehanteerde Nice Classificatie bestaan er 34 goederenklassen en 11 dienstenklassen. Registratie in meerdere klassen is mogelijk, wel betaal je voor iedere extra klasse een toeslag bovenop de gewoonlijke prijs.

De enige manier om wettelijke bescherming te krijgen

Het deponeren van je merk in het merkenregister is de enige manier om wettelijke merkbescherming te verkrijgen. Het alleenrecht op het gebruik van een merk is op geen enkele andere manier te realiseren. Ook niet door het gebruik van het ® teken. Over de betekenis van dit symbool bestaat nogal eens verwarring. Echter mag dit symbool enkel door geregistreerde merken worden gebruikt. Het gebruik ervan is overigens niet verplicht. Ook draagt het symbool geenszins bij aan het verkrijgen van merkregistratie.

Een registratie in de Benelux, Europa of op internationaal niveau

Je kunt je merk in het merkenregister van elk land waar je actief bent, laten opnemen. Beperk je je (vooralsnog) tot Nederland, dan zorg je voor inschrijving in het Benelux merkenregister. Een succesvolle inschrijving geeft je ook het exclusieve recht op een merk in België en Luxemburg. Desondanks wordt dit nog steeds een nationaal of lokaal merk genoemd. Wil je ook buiten de grenzen van Nederland of de Benelux actief zijn met je bedrijf? Dan is een Europese of internationale registratie geschikter voor je.

Een merk formuleren kost tijd

Wanneer je als ondernemer een merk hebt ontwikkeld, kun je ongetwijfeld niet wachten om deze aan het publiek te presenteren. In de praktijk zien we vaak enthousiaste ondernemers die zichzelf op deze manier lelijk in de vingers snijden. Vaak ziet men een merk als iets wat snel even kan worden bedacht, maar niets is minder waar. Pas wanneer zij tijdens de aanvraagprocedure voor opname in het merkenregister tegen een probleem aanlopen, realiseren zij zich dat ze niet of nauwelijks over de juridische eisen hebben nagedacht. Dat betekent onnodig verlies van tijd, geld én energie. Merkregistratie dient dus nauwkeurig te worden uitgedacht.

Merkonderzoek

Wie zijn merk in een merkenregister wil deponeren, dient zich ervan bewust te zijn dat het betreffende merk niet te beschrijvend is (d.w.z. het mag niet te duidelijk verwoorden wat er met het product of de dienst wordt bedoeld, denk bijvoorbeeld aan ‘bakker’ of ‘fiets’). Ook moet een merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikken. Het mag dus niet hetzelfde zijn of erg lijken op reeds bestaande merken. Voorafgaand aan het deponeren van je merk bij de betreffende instantie voer je dan ook een merkonderzoek uit.

Het merkenregister raadplegen    

Om een goed merkonderzoek uit te voeren, moet je merkonderzoek doen. Je moet checken of jouw merknaam of gelijkende merken geregistreerd zijn. Zoek dus ook vooral op woorden die net iets anders worden gespeld, maar wel op dezelfde manier worden uitgesproken. Ook tegen een dergelijke merkaanvraag kunnen houders van bestaande merken namelijk in bezwaar gaan, mits je goederen of diensten in dezelfde categorieën aanbiedt als zij. Het meeste inzicht verkrijg je in de bestaande Benelux merken. Voor meer informatie over uniemerken of internationale merken word je naar de betreffende registers doorgestuurd.

Wat als je merk al in het merkenregister staat?

Wanneer je in het merkenregister zoekt, kunnen daar drie conclusies uit voortvloeien:

  • Je merk staat nog niet in het merkenregister
  • Je merk staat identiek in het merkenregister
  • Je merk staat niet in het merkenregister. Wel staat er een merk in dat erop lijkt.

In de eerste situatie is het duidelijk dat je je merk kunt gaan deponeren in het merkenregister. Deponeren is het officiële woord voor het aanvragen van een registratie. In de tweede en derde situatie hangt dit van een andere factor af: bevinden de producten of diensten die de andere merkhouder aanbiedt zich in dezelfde klassen? Is dit niet het geval, dan kun je alsnog je aanvraag indienen.

De procedure om in het merkenregister te worden opgenomen

Wanneer we ervan uitgaan dat je een nationale merkregistratie beoogt, doorloop je een procedure in een vaste volgorde van stappen die vergelijkbaar is met de werkwijze van de meeste andere internationale merkeninstanties. Nadat je je aanvraag hebt ingediend, ontvang je binnen een dag een ontvangstbevestiging.

Oppositieperiode en inhoudelijke toetsing

Wanneer je dit eerste stadium succesvol doorloopt, zal je aanvraag in het Benelux merkenregister gepubliceerd worden. Derden, oftewel houders van bestaande merken, kunnen indien gewenst in bezwaar gaan. Op de publicatiedatum gaat namelijk een oppositieperiode met een duur van twee maanden in.

Woordelementen en figuratieve elementen

Wil je een merk in het merkenregister deponeren, dan kan deze verschillende vormen aannemen. In de meeste gevallen kiest een ondernemer voor een woordmerk, een beeldmerk of een combinatie daarvan. Is dat laatste het geval voor jouw merk, dan is de merkbescherming die je met een succesvolle registratie verkrijgt enkel van toepassing op deze specifieke combinatie van elementen. Wil je een of meerdere daarvan ook los gebruiken voor commerciële doeleinden en deze tegen inbreuk beschermen? Dan doe je er goed aan hiervoor nog een aparte registratie te doorlopen.

Hoe lang is vermelding in het merkenregister geldig?

Wanneer jouw merk in het merkenregister wordt opgenomen, heeft deze een geldigheid van tien jaar. Deze termijn gaat overigens niet in op de datum waarop de registratie is toegekend, maar op de datum dat je de initiële aanvraag indiende. Een geldigheid van tien jaar wil overigens niet zeggen dat je na deze periode je merkbescherming verliest. Je kunt deze namelijk onbeperkt verlengen, telkens voor een periode van tien jaar. Hiervoor betaal je wel telkens verlengingskosten.

Optreden tegen inbreuk

Is jouw merk in het merkenregister opgenomen, dan betekent dit dat je het alleenrecht op jouw merknaam hebt. Hoe ver dat recht strekt, is afhankelijk van in welk register je bent ingeschreven. Een Benelux registratie biedt bijvoorbeeld merkbescherming in Nederland, België en Luxemburg. Dat merkenrecht is iets waar je zelf actief mee bezig moet zijn. De merkeninstantie zelf houdt niet voor je in de gaten of er wellicht sprake is van inbreuk. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de merkbewaking.

Merkwaarde verhogen

Een merknaam is een intellectueel eigendom. Dit betekent dat het voor jou van bijzondere persoonlijke waarde is -het is immers een creatie van jou-, maar ook dat het in financiële waarde zal stijgen. Het merkenrecht geeft je namelijk een monopoliepositie, wat voor je omzet enkel gunstig zal zijn. Bovendien kun je optreden tegen personen die zonder jouw toestemming een graantje proberen mee te pikken van je succes. Dit alles geeft je een stevigere positie in de markt, wat tot een beduidend hogere merkwaarde zal leiden. Het deponeren van je merk in een merkenregister is dan ook iets wat je geenszins windeieren zal leggen.

Een merkenbureau inschakelen

Zeker wanneer je voor het eerst te maken krijgt met het deponeren van een merk in een merkenregister, kan het zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Niet zo vreemd, want bij merkregistratie komt een hoop kijken. Terwijl je zelf al ontzetten druk bent met de core business van je bedrijf. Daarom is het raadzaam om een professioneel merkenbureau te raadplegen. Een dergelijk bureau kan voorkomen dat je gedurende het traject tegen problemen aanloopt.