088-2333334

Handelsnaam vastleggen

Wat kun je doen tegen inbreuk op handelsnamen?

Snel

We zijn open van 9 uur tot 23 uur en daarom kunnen we altijd snel voor je schakelen als je inbreuk hebt ontdekt

Goedkoop

We kunnen een vast tarief afspreken waardoor je zeker weet dat je niet onverwacht hoge kosten krijgt

Persoonlijk contact

Bel gerust met 088-2333334 en ontdek dat je meteen een van onze juristen aan de lijn krijgt die je kan helpen

Je handelsnaam vastleggen kan op twee manieren. De eerste manier werkt via de Kamer van Koophandel, maar biedt eigenlijk nauwelijks bescherming. De tweede optie om handelsnamen te beschermen gaat via het merkenrecht en biedt je meteen een sterke juridische bescherming in de Benelux (België, Nederland, Luxemburg), Europese Unie of wereldwijd.

Hoe kun je je handelsnaam beschermen?

Je kunt je handelsnaam in Nederland op twee manieren geven, te weten:

  1. Bedrijfsnaam beschermen via Kvk
  2. Bedrijfsnaam als merk beschermen
Hoe kun je je bedrijfsnaam bij de Kvk beschermen?

Als je een bedrijf opricht, dan zul je deze moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Logisch en niet zo lastig natuurlijk. Je kunt als je eenmaal een bedrijf hebt ook handelsnamen toevoegen aan de registratie bij de Kvk. Dat is de manier waarop je je bedrijfsnaam bij de KvK kunt vastleggen. Simpelweg door het inschrijven in het handelsregister.

Hoe kun je het als merk vastleggen?

Om volledige bescherming van je bedrijfsnaam te krijgen kun je een handelsnaam als merk registreren. Dit werkt niet via de Kamer van Koophandel, maar door middel van een merkregistratie en biedt veel sterkere bescherming dan inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Een dergelijke registratie geeft de handelsnaam juridische bescherming en regel je via een merkenbureau. We checken dan of jouw naam nog beschikbaar is, wat de kans op weigering en bezwaar is en we bepalen heel nauwkeurig de klassen zodat je optimale bescherming hebt. Je kunt je handelsnaam als merk beschermen in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg), de Europese Unie en wereldwijd.

Welke bescherming krijgt je bij de KvK?

De bescherming van je handelsnaam bij de KvK is beperkt tot de regio waarin je werkt en de markt waarin je actief bent. Dit betekent dat je er rekening mee moet houden dat als je je bedrijfsnaam wilt registreren bij de KvK er andere partijen kunnen zijn met dezelfde of een vergelijkbare bedrijfsnaam.

Als zij in een andere regio opereren of in een andere branche zitten, dan kun je daar weinig tegen doen. De bescherming van je handelsnaam bij de KvK is dan ook heel beperkt en de kans op succes als je bezwaar maakt tegen een andere naam is zeer klein.

Wat zijn de vereisten voor handelsnaaminbreuk?

We kennen vijf vereisten waaraan voldaan moet worden om te kunnen spreken van inbreuk op handelsnaamrecht. Deze vijf vereisten komen voort uit artikel 5 van de handelsnaamwet.

Er is sprake van inbreuk op een handelsnaam als:

  1. Een onderneming
  2. In dezelfde branche
  3. En in hetzelfde gebied waar ze gevestigd zijn
  4. Dezelfde of een vergelijkbare naam gebruiken
  5. Waardoor verwarring ontstaat

Deze vereisten voor handelsnaaminbreuk komen voort uit artikel 5 Handelsnaamwet. Letterlijk citeren leert ons dat:

Het verboden is een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

In normaal Nederlands betekenen deze vereisten dat je geen handelsnaam mag gebruiken die verwarrend is voor anderen, omdat de naam al wordt gebruikt door een vergelijkbaar bedrijf in dezelfde branche en regio.

Handelsnaam beschermen
Wanneer is er inbreuk op een handelsnaam?

Er is sprake van inbreuk op handelsnaamrecht als een onderneming dezelfde naam voert in dezelfde regio of branche. Met de komst van het internet is dit een wat lastiger aspect geworden. Immers kun je nu met je webshop landelijk werken. Wellicht is dit ook de reden dat de Kamer van Koophandel nieuwe merken tegenwoordig waarschuwt als ze een handelsnaam registreren die hetzelfde is als een reeds bestaande handelsnaam.

Toch merken we heel graag op dat deze waarschuwing wat voorbarig is. Als een bedrijf in een andere branche werkt, dan is de kans op verwarring er niet en zal een beroep hierop niet slagen. Je kunt deze handelsnaam dan gewoon registreren.

Wanneer is er inbreuk van een handelsnaam op een merk?

Als je een handelsnaam registreert terwijl deze al is geregistreerd als merk, pleeg je inbreuk op het merkenrecht van de houder hiervan. Hele goede kans dat deze daartegen zal optreden. De meeste bedrijven die hun handelsnaam als merk vastleggen, kiezen namelijk voor merkbewaking zodat ze in de gaten kunnen houden of er geen andere partijen vergelijkbare namen inschrijven in het handelsregister of vastleggen als merk.

Als je dergelijke inbreuk pleegt – ook al weet je dit niet eens – dan zal je vroeg of laat een brief van een advocaat ontvangen die je sommeert om te stoppen met het plegen van inbreuk. Ze zullen dan eisen dat jouw bedrijf zijn activiteiten staakt en zullen vaak ook overdracht van de domeinnaam vorderen. Kortom, je bent onder die naam dan echt wel out-of-business. In sommige gevallen wordt ook een schadevergoeding geëist, maar meestal is het op te lossen door simpelweg je activiteiten onder de naam van je concurrent met een merkregistratie te staken.

Wanneer pleegt een domeinnaam inbreuk op een handelsnaam?

Een domeinnaam pleegt inbreuk op een handelsnaam als deze de handelsnaam bevat of daardoor verwarring veroorzaakt. Bijvoorbeeld doordat de domeinnaam een geregistreerd merk bevat in de URL.

Een domeinnaam als “nikeschoenen” zal inbreuk plegen op het merkenrecht en handelsnaamrecht van Nike. Bij dit voorbeeld heeft Nike bescherming door algemene bekendheid van de naam en niet zo zeer doordat verwarring ontstaat. Bescherming van de handelsnaam tot aan de domeinnaam is dus heel goed mogelijk.

Wat kun je doen tegen inbreuk op je handelsnaam?

Als inbreuk op je handelsnaam is gepleegd, dan kun je hier tegen optreden. Bijvoorbeeld door een brief te sturen naar de betreffende partij en te eisen dat deze zijn of haar activiteiten staakt en de domeinnaam overdraagt. Dit is niet per se een eenvoudig traject, omdat partijen die inbreuk plegen hier meestal niet direct toe overgaan. Om die redenen is het verstandig om hier een professional – zoals advocaat of merkengemachtigde – bij in te schakelen.

Hoe kun je inbreuk op handelsnamen voorkomen?

Handelsnaaminbreuk is te voorkomen door je handelsnaam niet alleen te registreren bij de Kamer van Koophandel, maar door deze ook als merk te registreren. Een merknaam of logo biedt veel sterkere juridische bescherming en is niet aan een plaats gebonden. Als je een merk in de Benelux vastlegt, dan ben je daar beschermd en niet alleen in Amsterdam bijvoorbeeld. Iets wat wel het geval is bij handelsnaam “Loodgieter Jansen”.