Woordmerk

Gratis in 1 minuut controleren of je woordmerk te registreren is?

Snel

We zijn open van 9 uur tot 23 uur en daarom kunnen we altijd snel voor je registreren als je wilt

Goedkoop

We werken met vaste tarieven, zodat je zeker weet dat je niet onverwacht hoge kosten krijgt 

Persoonlijk contact

Bel gerust met 088-2333334 en ontdek dat je meteen een van onze merkengemachtigden aan de lijn krijgt  

Wat is een woordmerk?

Een woordmerk is een teken waarmee organisaties zich kunnen onderscheiden van andere partijen, zodat een transparante markt wordt gerealiseerd. Woordmerken kunnen bestaan uit namen, woorden, cijfers of een combinatie hiervan.

De betekenis en inhoud van woordmerken komen voort uit de 5 functies ervan, te weten:

  • Herkomst
  • Identificeren
  • Verkopen
  • Reclame
  • Goodwill

De herkomstfunctie van een woordmerk is veruit de belangrijkste en daarna geven identificatie, verkoop, reclame en goodwill een bepaalde emotie waardoor registratie van een woordmerk als zeer waardevol wordt gezien. Op die manier kan je namelijk een monopolie krijgen op je bedrijfsnaam of handelsnaam. Dit kan niet via de Kamer van Koophandel.

Hoe kun je een woordmerk registreren?

Het registreren van een woordmerk kan door het deponeren ervan in het merkenregister van de Benelux, Europese Unie of in de registers van andere landen internationaal. Alleen een geregistreerd woordmerk geeft bescherming en zonder krijg je dus geen rechten. Hier zijn overigens wel uitzonderingen, zoals algemeen bekende merken uit artikel 6bis UvP.

Waar moet je op letten als je een woordmerk gaat deponeren?

Als je een woordmerk wilt registreren is het belangrijk dat dit aan alle formele vereisten en absolute gronden voldoet. Deze vereisten komen voort uit artikel 2.1 tot 2.4 BVIE. Pas als een merk deugdelijk, geoorloofd en rechtmatig is kan het geregistreerd worden.

Ontzettend veel woordmerken zijn namelijk beschrijvend en dan mist het onderscheidend vermogen. Als een woordmerk beschrijvend is, dan wordt het op grond daarvan geweigerd.

Zo is het heel goed mogelijk geweest om Apple voor telefoons en computers te registreren, maar zou je een dergelijk beschrijvend woordmerk niet voor fruit of groente en al helemaal niet voor appels kunnen registreren. Als een naam te beschrijvend is, dan kan je kiezen voor een combinatie van een woordmerk en beeldmerk. Je kunt dan een woordmerk in een beeldmerk plaatsen.

Woordmerk

Wat kun je doen bij inbreuk op een woordmerk?

Als je woordmerk geregistreerd is en een andere partij gebruikt dit zonder toestemming of pleegt inbreuk door een vergelijkbare naam te registreren, dan kun je daar tegen optreden. Stel dat een andere partij een vergelijkbaar woordmerk indient, dan kun je daar bezwaar tegen maken tijdens de oppositietermijn. Doe je dit niet op tijd, dan wordt het merk ingeschreven en moet je het naast je dulden tenzij er gronden zijn op basis waarvan je een doorhalingsprocedure kunt starten.

Als een partij inbreuk pleegt door bijvoorbeeld nep artikelen te verkopen, dan zal een sommatiebrief moeten worden gestuurd om die partij te dwingen daarmee te stoppen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven of worden de eisen niet ingewilligd, dan kan je een kort geding starten om een voorlopige voorziening te krijgen.

Wat is het verschil tussen een woordmerk en een beeldmerk?

Een woordmerk is de naam van een organisatie, product of dienst. Zoals aangegeven, kan het gaan om een naam of woord, maar dus ook over cijfers of de combinatie hiervan. Als je hiernaast ook de huisstijl wilt bewaken, kun je kiezen voor een beeldmerk. Dit is bijvoorbeeld de schelp van Shell.