Privacyverklaring

Omdat we eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in jouw persoonsgegevens, maar deze nu eenmaal nodig hebben om jouw intellectuele eigendomsrechten te kunnen beschermen en om je een goede ervaring met onze organisatie te kunnen bieden, beperken we het aantal persoonsgegevens dat we nodig hebben tot een absoluut minimum. Ook bewaren we de gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verkrijgen.

Als merkenbureau onderzoeken, registreren en beheren we merken en modellen. Om dit op de juiste manier te doen en om aan alle regelgeving te kunnen voldoen op gebied van registraties van merken en modellen, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Daarom leggen we je graag uit hoe we dit doen, zodat jij weet dat we dit volledig in overeenstemming doen met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Hierdoor weet je zeker dat wij jouw gegevens alleen gebruiken om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en een optimale gebruikerservaring op onze website te kunnen bieden.

Wie zijn we?

MerkenSpot, Savannahweg 17, 3542 AW in Utrecht is een merkenbureau en daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken deze gegevens dus uiteraard volledig in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens

Je kunt op onze website jouw gegevens invullen, zodat wij jouw merk kunnen onderzoeken, kunnen aanvragen, een juridisch geschil voor je kunnen oplossen of je op andere manieren kunnen adviseren op gebied van intellectueel eigendom.

Het behandelen van zaken als deze behoort tot de normale bedrijfsactiviteiten van MerkenSpot. We gebruiken de door jou gedeelde gegevens dan ook alleen om onze diensten te kunnen leveren en om een perfect werkende website te kunnen bieden die voldoet aan de verwachting van jou als gebruiker ervan.

Hiervoor hebben we inzicht nodig in gebruiksstatistieken van de website. Bijvoorbeeld door gebruik van Google Analytics. Ook verwerken we gegevens die via e-mail of per telefoon met ons worden gedeeld om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren zoals jij van ons mag verwachten.

Uiteraard worden jouw persoonsgegevens alleen verwerkt met jouw toestemming of op grond van gerechtvaardigd belang van MerkenSpot. Je kunt deze toestemming overigens altijd direct intrekken als je dat wil. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@MerkenSpot.nl Wij zullen de verwerking van jouw gegevens dan meteen stopzetten.

Cookies

Net als elke organisatie maken wij gebruik van cookies, maar ook hierbij kan je op onze website aangeven dat je dit liever niet hebt. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij gebruiken de volgende cookies:

  1. Analytische cookies

Deze cookies monitoren en analyseren de werking van onze website op gebied van kwaliteit en efficiëntie, zodat wij kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld Google Analytics ingesteld. Omdat we het belangrijk vinden dat jij zeker weet dat jouw gegevens veilig zijn en jouw privacy gewaardeerd wordt, hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google.

Om Google Analytics en Google Ads optimaal te kunnen gebruiken, is een aantal cookies noodzakelijk. Want alleen op die manier kunnen we ontdekken hoe onze website wordt gebruikt en kunnen we deze verder optimaliseren, zodat je het beste gebruiksgemak kunt ervaren. Bepaalde trends worden doorgegeven zonder jou als specifieke bezoeker te identificeren. 

  1. Functionele cookies

Tot slot vinden we het fijn als jij het gebruik van onze website als gemakkelijk ervaart. Daarom hebben we functionele cookies ingesteld. Je merkt hier verder niets van en deze cookies hebben geen enkel raakvlak met privacy van jou als bezoeker. De cookies die we hieruit halen, worden beheerd door Google. Google mag deze data aan derden verschaffen, indien zij hier wettelijk toe wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 

Beveiliging van jouw gegevens

MerkenSpot zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens veilig zijn. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat ze worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Dat we hier alles aan doen, kun je bijvoorbeeld zien doordat er een slotje staat in jouw browser bij gebruik van onze website. Dit betekent dat wij gebruik maken van een beveiligde https-verbinding met de laatste beveiligingsvereisten, net als banken dit bijvoorbeeld doen als je betaalt via iDeal of jouw rekeningoverzicht bekijkt.

We slaan jouw gegevens op in onze beveiligde portal. Dit systeem is enkel toegankelijk voor specifieke personen en absoluut niet voor het publiek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MerkenSpot en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@MerkenSpot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.