Collectief merk

Ontdekken of jouw collectieve merk te beschermen is?

Wat is een collectief merk?

Een collectief merk zijn alle tekens, die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren afkomstig van of diensten verleend door verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder gebruiken, aldus artikel 2.34 lid 1 BVIE.

Tenzij in de wet anders staat vermeld zijn het individuele merk en het collectieve merk aan dezelfde regels onderworpen. Een voorbeeld hiervan is dat collectieve merken andere vervalgronden kennen. Deze staan in artikel 2.42 BVIE.

Wat is het verschil tussen een collectief en individueel merk?

Een collectief merk dient om eigenschappen van de waren of diensten te beschermen en de consument bescherming te bieden. Een voorbeeld is dat een keurmerk als collectief merk kan worden vastgelegd voor biologische producten of voor een veiligheidshelm.

collectief merk
Wanneer zijn collectieve merken nodig?

Als een vereniging of stichting een merk deponeert, dan kan het zo zijn dat alle leden dat merk moeten kunnen voeren. Het merk dient dan voornamelijk om eigenschappen van waren of diensten aan te duiden en niet het soort producten of diensten.

De vereniging of stichting die het merk heeft geregistreerd moet deze aspecten dan waarborgen. Het gaat bij collectieve merken dan ook vaak om een keurmerk met focus op veiligheid, biologische producten of milieuvriendelijkheid.

Algemeen wordt aangenomen dat een keurmerk en collectief merk dient ter bescherming van de consument, maar dat het ook een uitstekend middel is om in te zetten als marketing tool.