088-2333334

Voorkom dure bezwaarprocedures en weigering

Merkenonderzoek

Merkonderzoek

14 Identieke screening

Standaard doen we een identieke check. Zo weet je direct of er merken zijn in de Benelux, EU en wereldwijd die identiek zijn aan die van jou.

14 Wereldwijd

We adviseren in alle landen wereldwijd. Dit kan een fonetisch identieke screening zijn, maar ook een uitgebreid onderzoek en advies

14 Fonetisch

Fonetisch onderzoek houdt in dat we bekijken of in door jou gekozen landen fonetisch identieke merken bestaan of met vreemde betekenissen.

De 5 stappen van het merkenonderzoek

Het merkonderzoek kent in principe 5 stappen of onderdelen, te weten:

  1. Analyse merknaam of logo
  2. Identieke check vergelijkbare merken
  3. Visueel onderzoek
  4. Fonetisch onderzoek
  5. Conceptueel onderzoek

Wat zijn de kosten?

Onderzoek Benelux

€ 475,-

Benelux

advies en risico analyse

visueel onderzoek

fonetisch onderzoek

3 klassen

Onderzoek EU

€ 589,-

Europese Unie

advies en risico analyse

visueel onderzoek

fonetisch onderzoek

3 klassen

Onderzoek wereldwijd

€ 1990,-

Internationaal

advies en risico analyse

visueel onderzoek

fonetisch onderzoek

3 klassen

Hiernaast is ook een wereldwijde (fonetisch) identieke screening mogelijk voor € 2500,- en een internationaal merkonderzoek met advies voor 15 landen voor het tarief van € 4000,-.

Voorkom weigering of oppositie

Merkonderzoek voorkomt dat je in dure bezwaarprocedures terecht komt. Veertig procent van de registraties zonder goed onderzoek komt namelijk in een oppositieprocedure terecht omdat oudere merken van mening zijn dat de nieuwe registratie te veel lijkt op hun merknaam of logo.

Wanneer moet je een merkenonderzoek doen?

Als je internationaal jouw merk wilt vastleggen, dan is uitgebreid merk onderzoek haast een must. Anders dan een marktonderzoek, geeft geen antwoord op het volume van de markt en de vraag, maar biedt het uitsluitsel of jouw merk al is geregistreerd door anderen. Binnen de Benelux volstaat onze goede, maar eenvoudigere beschikbaarheidscheck.

Bij internationale registraties is het verstandig om dit onderzoek te laten uitvoeren. Dit kan beginnen bij de basis in de Benelux en Europese Unie. Als jouw bedrijf ook internationaal wil registreren, dan is het aan te raden om een wereldwijd onderzoek te laten doen. Je kunt dan kiezen voor een wereldwijde (fonetisch) identieke screening en onderzoek met advies in 15 landen naar keuze.

Hoe werkt een merkonderzoek?

Bij een merkonderzoek doen we onderzoek naar oudere registraties, maar bijvoorbeeld ook naar klanken en betekenis van het woord in andere talen.

Het is dus niet alleen een onderzoek in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het merkenregister. Het gaat veel verder dan standaard merkenonderzoek dat wordt aangeboden in de markt. Het is er dan ook op gericht om kostbare oppositie procedures en bezwaren te voorkomen. Ook kan worden ingeschat wat de kans op weigering in andere landen ter wereld zijn.

Wat kun je met het resultaat van een merkonderzoek?

Na het merkonderzoek kun je met veel meer zekerheid registreren. De kans dat het merk tegen een bezwaar van een ouder merk aanloopt neemt af met 70 tot 90 procent. Dit kan vooral in landen als de Verenigde Staten en andere landen buiten de Benelux en Europese Unie enorm schelen in kosten.

Merkonderzoek