Akte van overdracht intellectuele eigendom

De akte van overdracht van intellectuele eigendom geeft je de mogelijkheid om bijvoorbeeld auteursrecht of rechten op je merk aan anderen over te dragen.
Wat is een akte van overdracht?
Een akte van overdracht zorgt ervoor dat juridisch vastgelegd wordt dat het intellectuele eigendom op bijvoorbeeld auteursrecht of een merk wordt overgedragen van een partij naar een andere. Door het opstellen en laten ondertekenen van deze akte door beide partijen ontstaat een overeenkomst en juridisch bindend document op basis waarvan bijvoorbeeld de wijziging kan worden doorgevoerd in het merkenregister.
Wanneer is deze akte nodig?

De meeste gevallen waarin de akte van overdracht van intellectuele eigendom worden opgesteld zijn bij auteursrecht, merken en patenten. Als je een website laat ontwikkelen, dan wordt dat vaak gedaan door een websitebouwer of ontwerpbureau. Deze maken en ontwerpen jouw website en hebben er daarom auteursrecht op. Dat is niet handig. Als er bijvoorbeeld een geschil ontstaat of als je het contract wilt opzeggen kan dat problemen geven. Daarom is het verstandig om een akte van overdracht van auteursrecht op te laten stellen en deze ook door de websitebouwer te laten ondertekenen, zodat jij de rechten hebt op jouw website.

Ook een merk kun je overdragen. Dit kan met een Benelux merk, maar natuurlijk ook gewoon met een EU-registratie of wereldwijde merkregistratie. Als je alleen een naamswijziging of adreswijziging wilt is dit niet nodig, maar als je jouw merk wilt verkopen of aan een andere partij wilt overdragen is een akte van overdracht van intellectuele eigendom noodzakelijk.

Wat zijn de kosten van een akte van overdracht?
Een akte van overdracht van intellectuele eigendom kost 279 euro. Voor dit tarief stellen we het op en begeleiden we het proces voor je. Als de overdracht moet worden doorgegeven aan de merken instantie, dan kost dat niets extra en doen we dit uiteraard graag voor je.
Akte van overdracht intellectuele eigendom
Wat staat er in de akte van overdracht van intellectuele eigendom?

De akte van overdracht van intellectuele eigendom bevat globaal gezien 8 afspraken over:

  1. Overdracht van rechten
  2. Vergoeding voor de overdracht
  3. Verdere medewerking indien vereist
  4. Licentieoverdracht
  5. Toepasselijk recht
  6. Bevoegde rechter
  7. Eventuele nietigheid
  8. Schriftelijke ondertekening wijzigingen
Hoe werkt de akte van overdracht van auteursrecht?

Auteursrechten zijn ontzettend belangrijk. Zeker bij een bedrijfsoverdracht of bijvoorbeeld een faillissement, maar ook zoals bij het eerder genoemde voorbeeld van de website. Artikel 2 van de Auteurswet geeft aan dat auteursrechten geheel of gedeeltelijk kunnen worden overgedragen. Daarom kunnen deze rechten dus ook worden verkocht. Lid 3 van artikel 2 van deze wet bepaalt dat voor een juridische geldige levering een akte noodzakelijk is.

Bij auteursrechten is het wel heel belangrijk dat het voldoende bepaald moet zijn. Lastig begrip, maar het komt er op neer dat nauwkeurig bepaald moet worden of er auteursrecht is en wat de omvang van dit recht is voordat je overgaat tot koop, verkoop of overdracht om andere redenen.