Merkinbreuk

Ontdek wat je kunt doen tegen inbreuk op merkenrecht…

Z

Optreden tegen inbreuk

We beoordelen gratis de mate van inbreuk voor je en bekijken wat je mogelijkheden zijn.

h

Sommatiebrief

Mocht je willen dat we een sommatiebrief sturen met de juiste argumenten, dan doen we dat. Wil je dat niet, ook prima.

Kort geding

Mocht dat niet baten of is er spoed, dan starten we een kort geding of nietigheidsprocedure.

Hoe kun je optreden tegen merkinbreuk?

Je kunt optreden tegen inbreuk via bezwaar of oppositieprocedure en een daarop volgende schikking of oordeel van de rechter als het plaatsvindt tijdens de registratieprocedure. Daarnaast kun je optreden tegen merkinbreuk als een andere jouw merk gebruikt voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten als jij en daardoor voor verwarring zorgt. Je kunt dan een sommatiebrief sturen, een kort geding starten voor een voorlopige voorziening of een nietigheidsprocedure starten om de registratie van een merk te kwader trouw onderuit te halen.

Hoe hoog is de schadevergoeding?

Als merkinbreuk is gepleegd, dan wil je dat de partij die dat doet stopt met onrechtmatig gebruik van jouw merk. Maar er is meer, je kunt ook een schadevergoeding eisen. Op die manier kun je de kosten terugkrijgen. De claim zal dan bestaan uit vergoeding van de schade die is veroorzaakt door de inbreuk op je merkrecht.

In veel procedures wordt winstafdracht bij inbreuk gevorderd naast de schadevergoeding. Dit klinkt logisch, immers zou de inbreukpleger geen voordeel mogen overhouden aan zijn daad. 

Wat is het?

Inbreuk is het moment dat een partij anders dan de merkhouder verwarring veroorzaakt door met een gelijkende naam of logo soortgelijke producten of diensten te leveren als een reeds beschermd merk.

Van indirecte merkinbreuk spreken we wanneer iemand middelen of anderszins gelegenheid biedt voor een ander om inbreuk op een merkenrecht te maken.

Waar vindt inbreuk plaats?

Merkinbreuk vindt continu plaats. Als je een merk gaat registreren kun je te maken krijgen met bezwaren van oudere merken en als je al een geregistreerd merk hebt, kun je zelf bezwaar maken tegen nieuwere merken. Als je een merk registreert is het wel belangrijk om merkbewaking in te zetten, want anders zul je inbreuk niet tijdig ontdekken zodat je de deponering kunt tegenhouden. Ook kan inbreuk plaatsvinden op internet, marktplaats, social media of via vergelijkende reclame en adwords. Tot slot kennen we inbreuk op de handelsnaam en registraties te kwader trouw.

Treed op tegen inbreuk

Leg jouw zaak aan ons voor en je hoort zo snel mogelijk wat de mogelijkheden zijn om hier tegen op te treden.
Hoe werkt bestuurdersaansprakelijkheid bij inbreuk?
Als je een bedrijf hebt in de vorm van een Besloten Vennootschap of B.V., dan kun je in beginsel niet aansprakelijk worden gesteld als bestuurder. Toch is er een aantal situaties waarbij bestuurdersaansprakelijkheid wel mogelijk is. Een hiervan is bestuurdersaansprakelijkheid inbreuk.

Zoals ook geldt bij een faillissement en onbehoorlijk bestuur, geldt de eis van ernstige verwijtbaarheid ook bij deze vorm van bestuurdersaansprakelijkheid.

Als je bestuurder bent en je plaatst bijvoorbeeld met opzet de naam of het logo van een concurrent op jouw producten, dan zal worden aangenomen dat dit ernstig verwijtbaar gedrag is. De kosten kunnen dan op de bestuurder worden verhaald.

Als een bestuurder niet wist dat zijn merk lijkt op dat van een geregistreerd merk, dan is geen sprake van ernstige verwijtbaarheid en zal de bestuurdersaansprakelijkheid niet opgaan.

Wanneer is sprake van inbreuk?
Op het moment dat een partij anders dan de merkhouder verwarring veroorzaakt door met een gelijkende merknaam of logo soortgelijke producten of diensten te leveren als een reeds beschermd merk spreken we hiervan.
Hoe vindt merkinbreuk plaats?
Het gebeurt dagelijks en het gebeurt overal. Maar wat voor soorten zijn er en hoe gebeurt dit het meest?

Hoe werkt inbreuk via een domeinnaam?

Een goede domeinnaam is belangrijk, maar het kan ook grote gevolgen hebben voor bedrijven die hun merk hebben geregistreerd. Het gebeurt namelijk heel vaak dat namen gebruikt worden in domeinnamen van iemand die niet de houder van het merkenrecht is. Dit kan inbreuk zijn.

De houder van een merk kan optreden tegen inbreuk als iemand zijn naam gebruikt in een domeinnaam. Dit gaat verder dan exact dezelfde naam, ook varianten op de naam kunnen worden aangepakt.

Je kunt dan de website opeisen en de partij dwingen om de activiteiten onder jouw naam te staken.

Hoe werkt inbreuk via Google adwords?

Regelmatig gebruiken concurrenten elkaars naam om op te adverteren via Google Adwords. Het gebruik van een merk in een advertentie op Google Adwords kan inbreuk zijn.

Dit is niet het geval als een bedrijf als Wehkamp tassen promoot van Tommy Hilfiger. Er ontstaat dan geen verwarring omdat duidelijk is dat het gaat om een reseller. Dit is anders als partijen adverteren met namen van een andere om zo te concurreren met het bedrijf dat de rechten houdt. Door via Google Adwords te adverteren komen bezoekers namelijk eerst langs de advertentie en dan mogelijk niet eens meer bij de website van de originele verkoper of dienstverlener.

Dit is inbreuk via Google Adwords en daar treden we voor je tegen op.

Wat is vergelijkende reclame?

Kan een vergelijkende reclame op een merk plegen? Ja, is eigenlijk het korte antwoord. Dit is zo als verwarring kan ontstaan tussen de eigenaar van het merk en de maker van de reclame. Als dit niet gebeurt, bijvoorbeeld omdat simpelweg enkele tarieven van concurrenten worden getoond, dan is geen sprake van inbreuk door de reclame waarin de merken worden vergeleken.

Hoe kun je een kort geding aanspannen?
Als je merkt dat iemand inbreuk pleegt op jouw merk, dan wil je dat dit zo snel mogelijk stopt. De snelste weg is dan een voorlopige voorziening via het kort geding. Onze advocaten zorgen dan snel dat de inbreuk en activiteiten van de tegenpartij worden gestaakt.

Uiteraard zetten we in op proceskostenvergoeding. Voor een kort geding op gebied van intellectueel eigendom is dat € 6.000,-.

Merkinbreuk