Domeinnaamrecht

Domeinnaamrecht biedt je mogelijkheden om online jouw handelsnaam of merk te beschermen

Wat is domeinnaamrecht?

Domeinnaamrecht bepaalt wat een adres op internet is en hoe je de rechten daarop kunt aanvragen, beheren, overdragen, verpanden en claimen. Domeinnamen bevatten vaak de merknaam van een bedrijf en daarom heeft het recht ook invloeden van het merkenrecht of wordt het daardoor beïnvloed.

Hoe verhoudt het recht voor domeinnamen zich tot het merkenrecht?

Een domeinnaam is in beginsel juridisch gezien niet anders dan een regulier adres zoals een straatnaam. Daarom is het heel goed te verdedigen, dat domeinnamen als merk geregistreerd kunnen worden. Dit is namelijk ook mogelijk bij straatnamen of aanduidingen als Beursplein 5.

Een domeinnaam claimen is belangrijk, maar geeft geen intellectueel eigendomsrecht,

Domeinnaamrecht
Geeft het bescherming voor waren en diensten?

Je moet een merk gebruiken voor waren en diensten op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met c BVIE. Het moet dus worden gebruikt om waren en diensten te onderscheiden en het is maar de vraag of dit opgaat als een merk wordt gebruikt voor een domeinnaam. Alleen in uitzonderlijke gevallen valt een domeinnaam onder het gebruik van een teken voor waren en diensten, maar over het algemeen valt het dus onder sub d van artikel 2.20 BVIE.

Dit geldt dus ook voor ongebruikte domeinnamen die wel geclaimd zijn. Dit is geen gebruik van een merk voor waren of diensten, tenzij het relevante publiek de domeinnaam wel als zodanig herkend.