088-2333334

Domeinnaamrecht

Domeinnaamrecht biedt je mogelijkheden om online jouw handelsnaam of merk te beschermen

Wat is domeinnaamrecht?

Domeinnaamrecht bepaalt wat een adres op internet is en hoe je de rechten daarop kunt aanvragen, beheren, overdragen, verpanden en claimen. Domeinnamen bevatten vaak de merknaam van een bedrijf en daarom heeft het domeinnaamrecht ook invloeden van het merkenrecht of wordt het daardoor beïnvloed.
Hoe verhoudt het recht voor domeinnamen zich tot het merkenrecht?
Een domeinnaam is in beginsel juridisch gezien niet anders dan een regulier adres zoals een straatnaam. Daarom is het heel goed te verdedigen, dat domeinnamen als merk geregistreerd kunnen worden. Dit is namelijk ook mogelijk bij straatnamen of aanduidingen als Beursplein 5.
Domeinnaamrecht
Geeft het bescherming voor waren en diensten?
Je moet een merk gebruiken voor waren en diensten op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met c BVIE. Het moet dus worden gebruikt om waren en diensten te onderscheiden en het is maar de vraag of dit opgaat als een merk wordt gebruikt voor een domeinnaam. Alleen in uitzonderlijke gevallen valt een domeinnaam onder het gebruik van een teken voor waren en diensten, maar over het algemeen valt het dus onder sub d van artikel 2.20 BVIE.

Dit geldt dus ook voor ongebruikte domeinnamen die wel geclaimd zijn. Dit is geen gebruik van een merk voor waren of diensten, tenzij het relevante publiek de domeinnaam wel als zodanig herkend.

Wat zijn de kosten van een model registreren?

De kosten van registreren zijn afhankelijk van de landen waar je wilt registreren. Als je alleen voor Nederland kiest, dan gaat dat via een Benelux registratie. Wil je in meer landen in Europa bescherming, dan gaat dat via registratie in de EU. Tot slot kun je kiezen voor internationale modelregistratie. Wij werken met vaste tarieven en vragen daarom geen uurtarief voor het indienen.

Om te voorkomen dat je kosten maakt zonder dat deponering succesvol wordt, is het heel belangrijk om te bekijken of jullie tekeningen voldoen. Dit komt heel precies, want overbodige informatie of onjuiste aanzichten in de tekeningen bij het indienen kan al zorgen voor weigering. Wij checken graag of we jouw modellen en tekeningen kunnen registreren.

BENELUX

399,-

Tekeningen checken

Locarno classificatie

5 jaar bescherming

Verlengen 4 x mogelijk

EUROPESE UNIE

750,-

Tekeningen checken

Locarno classificatie

5 jaar bescherming

Verlengen 4 x mogelijk

INTERNATIONAAL

Offerte

Tekeningen checken

Locarno classificatie

5 jaar bescherming

Verlengen 4 x mogelijk