merkenadviseur

Onze merkenadviseurs beoordelen jouw merken en merkenportefeuille en adviseren je hoe alles beschermd moet worden.
U

Gratis onderzoek

We onderzoeken gratis je naam. Zo weet je vooraf of deze beschikbaar is en vermijden we risico’s.
w

Check portefeuille

De check van de huidige portefeuille geeft een goed beeld van de huidige stand van zaken en de risico’s die je nu loopt.

Persoonlijk advies

Bel eens naar 088-2333334 en zie dat onze merkengemachtigden en juristen al je vragen meteen beantwoorden.
~

Audit

We maken inzichtelijk welke merken verlengd moeten worden, welke kunnen vervallen en of merkbewaking nodig is.

Wat doet een merkenadviseur?

Een merkenadviseur is een merkengemachtigde of jurist die zich toe heeft gelegd op merkenrecht en modelrecht. Door aanvullende opleidingen en intensieve trainingen te volgen na de studie rechten zijn deze adviseurs altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen zodat niet alleen advies bij registratie kan worden uitgebracht, maar ook een audit van de hele merkenportefeuille kan worden gedaan zodat kan worden gecontroleerd of het intellectuele eigendom van bedrijven nog voldoende beschermd is.
Wanneer is een merkenadviseur nodig?
Een merkenadviseur is nodig als je wilt voorkomen dat je nu of in de toekomst hoge kosten moet maken om je merkenrecht te kunnen behouden en als je niet wilt dat anderen meeliften op het succes van jouw naam. Daarnaast is het verstandig om het intellectueel eigendom van het bedrijf goed te laten monitoren. Dit kan bijvoorbeeld via merkbewaking, maar ook door merk beheer. Bij beheer van merken wordt de hele portefeuille doorgelicht, zodat duidelijk wordt welke merken moeten worden verlengd en welke goed onderhouden worden of welke juist niet zodat ze het risico lopen hun bescherming kwijt te raken door een aanval van nieuwere merken.
Merkenadviseur
Wat zijn de voordelen van merkenadviseurs?
Het inschakelen van merkenadviseurs is niet alleen weggelegd voor corporates, ook een startup is gebaat bij goed advies. Je wilt namelijk altijd de merken die je hebt ontwikkeld beschermen. Of je nou starter bent of al internationaal actief bent. Goed, de voordelen van een merkadviseur. Dit zijn er zes, te weten:
  1. Gratis beschikbaarheidscheck voor elk merk
  2. Gratis classificeren van elk merk
  3. Onderzoek huidige merkenportefeuille
  4. Onderhoud van bestaande merken
  5. Audit van bestaande merken
  6. Advies bij verlenging en verval van merken
Het onderzoek naar de huidige portefeuille geeft je een goed beeld van de stand van zaken van de merken die nu geregistreerd zijn, maar juist ook welke merken nog niet zijn vastgelegd. Aan de hand daarvan volgt een advies van de merkenadviseur om te kunnen aanwijzen voor welke niet-beschermde merken een registratie zinvol is of niet. Op die manier kan een bedrijf het beste bepalen welke risico’s er zijn en welke daarvan moeten worden afgedekt. Het onderhoud van merken ziet er op toe dat huidige registraties op tijd worden verlengd, zodat geen boete betaald hoeft te worden of het merk vervalt waardoor de rechten die je de afgelopen tien(tallen) jaren hebt opgebouwd verloren gaan.