Hoe kun je kwekersrecht aanvragen?

Kwekersrecht aanvragen is de manier om een nieuw ontwikkeld plantenras te beschermen zodat je onder andere de investering kunt terugverdienen. Je kunt kwekersrecht aanvragen in Nederland en Europa.

Voor Nederland gaat dit via het nationale recht en de aanvraag voor Europees kwekersrecht verloopt via het communautaire recht voor een kwekersrechtelijk beschermd ras in Europa.

In dit laatste geval gaat het om verkregen rechten via de Verordening 2100/94 bij het Communautair Bureau voor de Plantenrassen, ook wel CPVO of CBP in Frankrijk.

Om te kunnen komen tot registratie van het kwekersrecht moet worden voldaan aan vijf eisen uit de Zaaizaad- en Plantgoedwet, te weten:

 1. onderscheidbaarheid
 2. homogeniteit
 3. bestendigheid
 4. nieuwheid
 5. rasbenaming

De aanvraag van kwekersrecht in Nederland slaagt door te voldoen aan de eisen van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW). Overigens kan het ook in andere landen zoals bijvoorbeeld China, maar daar bevindt het recht echt nog in de ontwikkelingsfase.

Wat is kwekersrecht?
Kwekersrecht is een intellectueel eigendomsrecht waarbij plantenrassen kunnen worden veredeld om op die manier innovatie te bevorderen, doordat de kweker ofwel veredelaar de mogelijkheid krijgt om zijn investeringen in het nieuwe ras terug te verdienen.

Daarmee heeft het kwekersrecht belangrijke overeenkomsten met het octrooirecht en patent.

Wat is de duur van kwekersrechten?
De duur van kwekersrecht is 25 jaar, maar voor de duur van de aardappel en enkele bloembollen zoals de tulp geldt het recht 30 jaar. In tegenstelling tot een octrooi gaat deze termijn lopen nadat de rechten zijn verleend.

Het recht kan nietig worden verklaard door de rechter, dit gebeurt als blijkt dat niet aan de eisen uit artikel 75 ZPW is voldaan. Overigens gebeurt het ook zeer regelmatig dat kwekers afstand doen van hun rechten, omdat er geen winst meer op valt te behalen.

Verlenging van kwekersrecht voor alle bloembollen, asperges en struikgewassen als de framboos en blauwe bes is overigens aanstaande.Afhankelijk van deze vragen stellen we in overleg met jouw bedrijf een plan op en bespreken we de kosten.

Wie is de rechthebbende?
De rechthebbende is degene die het ras heeft ontwikkeld of gekweekt. Als een nieuw ras is gekweekt door een werknemer terwijl hij aan het werk was, dan is de werkgever degene die de rechten is op grond van artikel 50 en 51 ZPW.
Waar vind je het kwekersrecht register?
De Raad voor de Plantenrassen houdt een overzichtelijk kwekersrecht register bij. In het Nederlands Rassenregister kun je alle ingediende aanvragen en ingeschreven rassen die inmiddels kwekersrechtelijk beschermd zijn.
Wanneer is sprake van uitputting?
Uitputting van kwekersrecht is vastgelegd in artikel 60 ZPW. Hierin staat dat het recht niet van toepassing is als het materiaal van het beschermde ras of van het ras met toestemming van de houder in Nederland of een van de lidstaten van de Europese Unie of een andere staat die onderdeel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte in het verkeer is gebracht.

Op deze uitputting gelden twee uitzonderingen. Er is geen sprake van als het gaat om handelingen:

 • die een verdere vermeerdering van het ras, waartoe het materiaal behoort, inhouden;
 • die uitvoer, anders dan voor verbruiksdoeleinden, van het materiaal inhouden naar een land, waar voor rassen van het gewas, waartoe het ras behoort, geen bescherming openstaat die vergelijkbaar is met de bescherming die op basis van het bepaalde in deze wet kan worden verkregen.
Kwekersrecht aanvragen
Wat kun je doen bij inbreuk op kwekersrecht?
Als je eenmaal kwekersrechten hebt, dan wil je optreden tegen partijen die daar inbreuk op plegen. Er is sprake van inbreuk op kwekersrecht als een andere partij illegaal vermeerdert. Zo mogen veredelde rassen niet zomaar worden vermeerderd of verhandeld.

Als dit wel gebeurt, dan moeten royalties worden betaald.

In veel gevallen wordt inbreuk op kwekersrecht gepleegd, omdat partijen onbekend zijn met het bestaan ervan. Toch komt het ook vaak voor dat het met opzet op grote schaal gebeurt, waardoor je als houder van de rechten of als sector schade kunt lijden. Om dit op te sporen kun je gespecialiseerde particuliere recherche bedrijven inschakelen.

Zo komt vaak grootschalige fraude door teelt en productie aan het licht. Een effectieve maatregel is dan om een fraudeur geen nieuwe rassen meer te leveren. Dit dreigmiddel werkt bijzonder goed.

Hoe werkt overdracht van rechten op een kweek?
Overdracht van kwekersrecht en de aanspraak op de verlening ervan kunnen op grond van artikel 65 ZPW. Wel kent het een vormvereiste. Dit betekent dat het overdragen van de rechten schriftelijk moet gebeuren en wel middels een akte.

Daarnaast geldt de overdracht pas als deze in het rassenregister is ingeschreven. Beide partijen die betrokken zijn bij het overdragen zijn bevoegd om het in het rassenregister in te schrijven.

Hoe werkt een licentie?
Als je eenmaal de rechten op jouw kweek bezit, dan wil je daaraan gaan verdienen. De beste stap is dan de licentie. Door middel van een licentieovereenkomst op kwekersrecht met een andere kweker kun je anderen toestemming geven om jouw rassen te vermenigvuldigen. Deze kweker betaalt dan royalties en op die manier kun je goede winst maken op de bescherming van de rassen. Hiervoor is wel een licentieovereenkomst nodig.
Waar moet je op letten bij een licentieovereenkomst voor kwekersrechten?
In de licentieovereenkomst moet een aantal zaken heel duidelijk worden opgenomen. Als de duur niet is bepaald, dan geldt de licentie bijvoorbeeld onbeperkt en dat is wellicht niet wenselijk. Een ander belangrijk onderwerp is de beperking van de handelingen, anders is het goed mogelijk dat de rassen worden geexporteerd naar landen waar je geen rechten hebt en er geen toezicht op kunt houden.

Daarom raden we aan om in ieder geval de volgende onderwerpen op te nemen in de licentieovereenkomst:

 • duur van de licentie
 • beperken handelingen die zijn toegestaan onder licentie
 • merknaam ras
 • overdraagbaarheid
 • forumkeuze Nederland

Met forumkeuze voorkom je dat je bent overgeleverd aan buitenlandse rechters.

Kwekersrecht advocaat
Als een kwekersrecht advocaat nodig is om royalties te innen, een schadevergoeding te eisen of de stap naar de rechter te maken, dan kan ons kantoor daar goed bij helpen.

Als specialist op gebied van intellectueel eigendom kunnen onze advocaten elke procedure goed begeleiden.

Wat zijn de kosten voor kwekersrecht aanvragen?

Wij werken met vaste prijzen. Hierdoor weet je altijd vooraf wat de kosten zijn van aanvragen van je rechten als kweker.