Een merkdepot is de manier om bescherming te krijgen voor jouw merk in de Benelux, EU en andere landen wereldwijd, dus voorkom hoge kosten als je een depot van jouw merk wilt en kies voor onze gratis beschikbaarheidscheck of ontdek hoe je kunt optreden tegen depots te kwader trouw.

Hoe werkt een merkdepot?
Een merkdepot is de handeling om jouw merk ingeschreven te krijgen in het merkenregister. Dit kan in de Benelux, Europese Unie, Europa en in vrijwel alle andere landen wereldwijd. Op die manier kun je een monopolie verkrijgen op de naam of het logo, zodat je kunt optreden tegen anderen die hetzelfde teken of een vergelijkbaar teken gebruiken of deponeren.

Als dat laatste gebeurt kun je bezwaar maken of uiteindelijk een nietigheidsprocedure starten bij de rechter om de nietigheid van een merk te laten uitspreken. Dit kan bijvoorbeeld als sprake is van een depot te kwader trouw.

Wat is een depot te kwader trouw?
Als we artikel 2.4 sub BVIE letterlijk citeren, dan ontdekken we dat geen recht op een merk wordt verkregen als de inschrijving waarvan het depot te kwader trouw is verricht. Van een depot te kwader trouw is sprake als:

  • het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;
  • het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied;

De ‘punt-komma’ vertelt ons dat deze lijst niet limitatief is. Dat betekent dat er meer mogelijkheden zijn om te stellen dat een depot te kwader trouw is.

Wat kun je doen tegen een depot te kwader trouw?
Als je ontdekt dat een andere partij hetzelfde teken gebruikt voor dezelfde of vergelijkbare producten of diensten, dan kun je daar tegen optreden, maar er is zeker ook een mogelijkheid als het niet gaat om dezelfde waren en diensten gaat, maar om hele andere zaken. De rechtspraak heeft ervoor gezorgd dat kwader trouw kan worden aangenomen als sprake is van misbruik door een depot dat:

  • unfair is
  • dishonest is
  • unfair competition geeft

Artikel 2.28 lid 3 BVIE bepaalt dat iedere belanghebbende nietigheid kan inroepen. Hieronder valt ook het Openbaar Ministerie.

Bij een merkdepot te kwader trouw kun je bezwaar maken als het nog binnen de oppositietermijn valt. Je vraagt dan aan de partij die dit doet om het depot in te trekken of dient bezwaar in als hier geen instemmend antwoord op komt en zal vervolgens het merkenbureau om een uitspraak vragen.

Is het merk al ingeschreven, dan wil je natuurlijk niet dat het blijft bestaan. Er bestaat dan een hele mooie mogelijkheid, waardoor je ervoor kunt zorgen dat het merk juridisch gezien nooit bestaan heeft. Dit is de nietigheidsprocedure. Zodra het depot nietig wordt verklaard, is het alsof het nooit is ingeschreven en dus niet bestaan heeft.

merkdepot
Wanneer kun je oppositie instellen tegen merkdepots?
Na het depot gaat de merken instantie bepalen of een merk aan de formele eisen en absolute gronden voldoet. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of de leges zijn voldaan, maar zeker ook of een mer voldoende onderscheidend vermogen heeft om te kunnen worden beschermd.

Als daaraan wordt voldaan, dan start de oppositietermijn. Voor de Benelux is dat een periode van twee maanden en in de EU is deze 3 maanden. Gedurende deze maanden krijgen oudere merken en algemeen bekende merken de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen nieuwe depots als zij van mening zijn dat het nieuwe depot voor verwarring zorgt, waardoor de relevante doelgroep niet zou weten of ze het product of de dienst van de ene, dan wel de andere partij afnemen.

Hoe kun je oppositie instellen tegen depot van een merk?
De oppositie kan worden ingediend via een formulier bij de merken instantie van het gebied waarop het bezwaar betrekking heeft. Bijvoorbeeld de Benelux, Europese Unie of andere landen wereldwijd.

Het beste kan oppositie worden ingesteld met begeleiding van een merkengemachtigde. Deze hebben daar het meeste ervaring mee en kennen de procedures door en door.

Wat zijn de kosten van een merkdepot?

Het tarief voor een merkdepot is afhankelijk van de vraag waar je wilt indienen. De kosten voor een depot in de Benelux is 475 euro, voor de EU is dat 1299 euro en wereldwijd verschilt het per land.

BENELUX

495,-

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

EUROPESE UNIE

1299,-

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

INTERNATIONAAL

Offerte

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk