088-2333334

Slogan registreren

Check gratis in 1 minuut of je jouw slogan kunt registreren

Checken Checken
Om te kijken of we je slogan kunnen registreren moeten we checken of hij niet te beschrijvend of generiek is.
Begeleiden Begeleiden
Als blijkt dat je slogan te registreren is, dan zullen we deze indienen bij de merken instantie.
Bewaken Bewaken
Naast registratie is bewaking van een merkbewaking belangrijk zodat je kunt optreden tegen nieuwere registraties.

Wat zijn de kosten van een slogan vastleggen via het merkenrecht?

De kosten van een slogan registreren liggen op hetzelfde niveau als het registreren van een merknaam of logo. Dit komt omdat het volgens hetzelfde stappenplan werkt en de procedure dus overeen komt.

Benelux Compleet

€ 475,-

Registratiegarantie
Beschikbaarheidscheck
3 klassen
10 jaar bescherming
Benelux Full option
€ 975,-
Registratiegarantie
Beschikbaarheidscheck
3 klassen
10 jaar bescherming
Europese Unie

€ 1299,-

Beschikbaarheidscheck
Beschikbaarheidscheck
1 klasse
10 jaar bescherming

Wat zijn de kosten van een slogan vastleggen via het slagzinnenregister?

De kosten van een slogan vastleggen via het slagzinnenregister verschilt van de registratie via het merkenrecht. Er is minder kans op weigering, maar de tarieven liggen iets hoger.

Onderzoek

€ 400,-

Uitslag binnen 10 dagen

Spoed mogelijk voor € 200,-

Bij spoed in 2 dagen


Spoed onderzoek

€ 600,-

Uitslag binnen 2 dagen

Inschrijving

€ 895,-

Geregistreerd binnen 2 maanden

Spoed mogelijk voor € 200,-

Bij spoed in 4 dagen

Bescherming voor 2 jaar