Merklicentie

Een merklicentie biedt partijen de mogelijkheid om met toestemming het merk van de ander te gebruiken. 

Snel

We zijn open van 9 uur tot 23 uur en daarom kunnen we altijd snel voor je schakelen als je inbreuk hebt ontdekt

Goedkoop

We kunnen een vast tarief afspreken waardoor je zeker weet dat je niet onverwacht hoge kosten krijgt

Persoonlijk contact

Bel gerust met 088-2333334 en ontdek dat je meteen een van onze juristen aan de lijn krijgt die je kan helpen

Wat moet er in een licentieovereenkomst van een merk staan?

In een merklicentie overeenkomst moeten ten minste de volgende 9 zaken staan:

  1. Welke partijen zijn er?
  2. Welke rechten en plichten hebben partijen?
  3. Hoe moet worden gehandeld bij inbreuk?
  4. Wat is het toepassings- en gebruiksgebied?
  5. Is de licentie exclusief of niet-exclusief?
  6. Wat is de looptijd van de licentie?
  7. Welke vergoeding staat tegenover het gebruik?
  8. Mag de licentienemer rechten overdragen aan anderen?
  9. Wanneer kan de overeenkomst beëindigd worden?

Afhankelijk van het antwoord op de vraag of de licentie exclusief is of niet kunnen meerdere licenties worden uitgegeven en kunnen meerdere partijen actief zijn met één merknaam. Dit kan bijvoorbeeld geografisch bepaald worden, maar natuurlijk ook per productgroep worden gescheiden zodat verschillende licentiehouders elkaar niet in de weg zitten.

Overigens kan een licentie overeenkomst zo worden opgesteld dat het min of meer de overdracht van een merk is. Dit is het geval als in de overeenkomst wordt opgenomen dat zelfs de merkhouder zijn merk niet meer mag uitdragen.

Aan de andere kant kan de merkhouder overigens wel weer optreden tegen een licentiehouder als deze zich niet aan gemaakte afspraken houdt.

Wat is de functie van de licentie op een merk binnen het merkrecht?
Op basis van een licentieovereenkomst van een merk kan je anderen toestemming geven om jouw producten of diensten te leveren en te produceren. Je kunt een licentie geven aan een andere organisatie, maar ook aan een ander bedrijfsonderdeel of dochteronderneming van jouw eigen bedrijf. De functie is dus eigenlijk tweeledig. Je kunt de goodwill van jouw merken te gelde maken en de productie van waren onder het eigen merk door een ander laten uitvoeren. Stel dat je expert bent in het maken van lunchboxen en daarom een goed lopend bedrijf heeft. Nu meldt zich een partij die heel goed is in het maken van koektrommels. Zij willen graag koektrommels maken met jouw merk erop en daarom meegenieten van de naam en aanzien van het merk. Zij zullen hier een vergoeding voor betalen en mogelijk een gedeelte van de winst afdragen om jouw merk te mogen gebruiken. Hiervoor is wel een overeenkomst nodig. Deze kan mondeling of schriftelijk worden gesloten, maar het is met nadruk aan te raden om de licentie overeenkomst schriftelijk te laten opstellen en ondertekenen.
Waarom moet je een merklicentie inschrijven?
Het inschrijven van een merklicentie is belangrijk, omdat het zonder inschrijving niet tegen derden kan worden gebruikt. Je kunt zonder ingeschreven merk dan ook geen schadevergoeding eisen als licentienemer. Dat zou dan alleen voorbehouden blijven aan de merkhouder. Overigens is inschrijven van de licentie niet verplicht, maar dan is het effect van de overeenkomst zeer beperkt en daarom absoluut niet aan te raden.
Merklicentie
Wat is een merklicentie?
Een merk kan onderwerp van een licentie zijn en zo’n licentie kan worden ingeschreven in het merkenregister om tegen partijen zonder licentie te kunnen optreden. Zo kunnen partijen onderling afspreken dat zij met toestemming waren of diensten van de ander leveren en mag de licentiehouder optreden tegen inbreuk of bezwaar maken tegen een nieuwe merkregistratie als de licentie is ingeschreven. Anders dan bij overdracht van merken blijft de originele houder van het merk de eigenaar.
Wat gebeurt er met de licentie op merken bij faillissement?
Het ligt eraan wat er gebeurt met de licentie bij faillissement, daarvoor moeten we onderscheid maken of de licentienemer of licentiegever failliet is gegaan.

Merklicentienemer gaat failliet

Bij een faillissement van de licentienemer zal de licentieovereenkomst voor een merk in de meeste gevallen eindigen, omdat dit over het algemeen in de licentie overeenkomst is opgenomen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan kan de licentiegever het contract opzeggen als niet betaald wordt. Overigens is het ook goed mogelijk dat het contract in stand blijft als de curator aanstuurt op een doorstart of overname na faillissement.

Merklicentiegever gaat failliet

Als de merklicentiegever failliet gaat, is de situatie een stuk ingewikkelder. De curator beheert de boedel en zal dus ten gunste van de boedel moeten handelen, maar zich ook moeten houden aan de principes rondom de gelijke schuldeisers. Om die reden mag de curator besluiten om de overeenkomst niet meer na te komen en kan hij zelfs van de licentienemer eisen dat deze stopt met gebruik van het merk.