Sommatiebrief domeinnaam

Voorkom hoge kosten en zorg snel dat inbreuk stopt door te eisen dat de domeinnamen niet meer worden gebruikt na sommeren.

Wat is een sommatiebrief voor een domeinnaam?

Als je een merkregistratie hebt, dan is het vervelend als anderen domeinnamen claimen met jouw naam erin. Zo zorgen andere bedrijven voor verwarring en dat wil je niet, want juist daarom heb je jouw naam geregistreerd.
Welke opties heb je bij inbreuk met een domeinnaam?
Er is een drietal mogelijkheden om een domeinnaam op te eisen of het gebruik ervan te stoppen, te weten:

  1. Sommatiebrief domeinnaam opeisen of staking eisen
  2. Procedure bij de civiele rechter
  3. Arbitrageprocedure bij de WIPO
sommatiebrief domeinnaam
Wat kun je bereiken met een sommatiebrief voor je domeinnamen?
De snelste en meest voordelige optie is de sommatiebrief voor een domeinnaam. Je kunt dan heel streng de pleger van inbreuk aanspreken en overdracht van de domeinnaam eisen of vorderen dat gebruik van de domeinnaam die lijkt op jouw merknaam en handelsnaam wordt gestaakt.

Het is dan verstandig om te stellen dat gebruik van de domeinnaam door de aard van beide ondernemingen, de doelgroep en het product of de dienst voor verwarring zorgen bij het publiek. Dat is verboden op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet.

Daarnaast is het goed om te stellen dat onrechtmatig wordt gehandeld, omdat wordt aangehaakt bij het succes van jouw bedrijf en dat je daardoor schade lijdt. Deze schade zal moeten worden verhaald op de tegenpartij en daarom moet aansprakelijkheid worden gesteld.

Wat staat er in een sommatiebrief voor een domeinnaam?
Kortom, in een sommatiebrief voor het claimen van een domeinnaam moeten de volgende zaken staan:

  1. Constatering van inbreuk
  2. Bewijs van verwarrende aspecten in de domeinnaam
  3. Stellen van inbreuk Handelsnaamwet en/of Merkenrecht
  4. Eisen dat inbreuk binnen 7 werkdagen wordt gestaakt
  5. Aangeven dat vergoeding van geleden schade wordt gevorderd