blog header

TM teken

Welke voordelen levert het gebruik van het TM teken je op?

Een TM teken is een teken waarmee je de status van een merkregistratie aangeeft. Specifieker gezegd geef je ermee aan dat je de merkregistratie en dus -bescherming hebt aangevraagd en dat de deponering nog in behandeling is. Het TM teken vormt daarmee een informele bescherming voor (nog) ongeregistreerde merken. Het is belangrijk om op te merken dat het teken voornamelijk in de Verenigde Staten wordt gebruikt, alhoewel we het gebruik ervan in de Benelux en de Europese Unie ook steeds vaker terugzien. Het gebruik ervan is te allen tijde optioneel.

Een duidelijke waarschuwing naar partijen die inbreuk willen plegen

Het TM teken is een handelsmerksymbool dat, ondanks het feit dat het geen juridische bescherming biedt, toch van toegevoegde waarde is omdat je er als toekomstig merkhouder een duidelijke boodschap mee afgeeft. Het geldt namelijk als een waarschuwing voor andere partijen die inbreuk willen maken op jouw merk of product. Het TM teken kan afschrikwekkend werken, want wat je ermee zegt is dat je merk zeer waarschijnlijk binnenkort officieel geregistreerd zal zijn en dat dat gegeven je in staat stelt om juridisch op te treden.

Waarom zou je het R symbool niet gebruiken in plaats van het TM teken?

Geheel begrijpelijk vraagt men zich vaak af waarom het R teken niet wordt gebruikt in plaats van het TM teken. Beide vertegenwoordigen namelijk een status van merkregistratie. En alhoewel dat niet onjuist is, bestaat er toch een belangrijk verschil tussen de twee. Het TM teken kun je namelijk alleen voor (nog) ongeregistreerde merken gebruiken, terwijl het R teken (®) aangeeft dat een merk officieel is geregistreerd en dus juridisch beschermd wordt. Het is niet toegestaan om dit teken te gebruiken voor merken die zich nog in de beoordelingsfase bevinden.

Het wel of niet gebruiken van het R symbool en juridische consequenties

Zie je het R symbool in Nederland gebruikt worden? Dan betekent dit dat het product of de dienst in de Benelux of in een ander land dat tot de Europese Unie behoort, is geregistreerd. Het gebruik van het R teken is, net als het gebruik van het TM teken, geen vereiste binnen de Europese Unie. Het wel of niet gebruiken ervan verandert dus niets aan de juridische bescherming van je merk. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten: daar kun je pas schade vorderen van inbreukmakende partijen wanneer het R symbool is gebruikt.

Merkbescherming in de Verenigde Staten: hoe verkrijg je dat?

Het vaakst wordt het TM teken dus gebruikt wanneer een merkaanvraag in de Verenigde Staten in behandeling is. Het proces dat je daar als ondernemer doorloopt, is vergelijkbaar met het proces dat door BOIP (voor Benelux merken) en EUIPO (voor EU-merken) wordt gehanteerd. Je kunt het onderverdelen in de volgende stappen:

  • Indienen van de aanvraag
  • Onderzoek door merkeninstituut
  • Publicatie in handelsbulletin
  • Start van oppositieperiode
  • Inschrijving van het merk in de registers

Declaratief versus attributief systeem

Het feit dat het TM teken vooral in Amerika wordt gebruikt, is te verklaren door het declaratieve systeem dat daar wordt gehanteerd. Dit systeem heeft tot gevolg dat de eerste die het merk in het handelsverkeer gebruikt, hierover alle exclusieve rechten krijgt. Een merkregistratie is dan nog wel noodzakelijk om daadwerkelijk een beroep op je rechten te kunnen doen wanneer er onverhoopt sprake is van inbreuk. In de Benelux en de Europese Unie geldt juist een attributief systeem oftewel het first-to-file principe: merkbescherming verkrijg je dan pas op het moment van officiële registratie.

Intentie tot gebruik

Ga je merkbescherming aanvragen in de Verenigde Staten, dan is het tot het moment dat deze officieel wordt toegekend, raadzaam om het TM teken te gebruiken. Echter kun je een merkaanvraag niet indienen zonder een intentie tot gebruik te ondertekenen. Met gebruik bedoelt men in de Verenigde Staten de commerciële exploitatie van je merk in meer dan één staat. Uiteraard moet het merk, net als bij ons, onderscheidend genoeg zijn. Het mag dus niet op andere, reeds bestaande merken lijken en mag niet te beschrijvend zijn voor het product dat je onder dit merk aanbiedt.

Merkbescherming voor tien jaar

Wanneer je merk is geregistreerd en het TM teken niet meer noodzakelijk is, kun je deze vervangen door het R teken. Je merkbescherming kent een geldigheid van tien jaar. Elke keer dat je deze verlengt, moet je opnieuw een verklaring van je intentie tot gebruik (declaration of use) afgeven. Wanneer je merk eenmaal is ingeschreven, is het de bedoeling dat je deze binnen een termijn van vijf jaar gaat gebruiken. Doe je dat niet, dan kan deze geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

Hoe moet je het TM teken in combinatie met je merk gebruiken?

Alhoewel het gebruik van het TM teken en andere handelsmerksymbolen door de wet niet vereist wordt en deze geen juridische significantie hebben, gelden er toch regels voor het gebruik ervan. Zo dien je het TM teken als superscript in de rechterbovenhoek van het merk te plaatsen. Het in de wind slaan van dit voorschrift leidt er wellicht toe dat de status van je merk minder herkenbaar is.