Brexit merkenrecht

De Brexit heeft voor het merkenrecht tot gevolg dat een bestaand Uniemerk en Gemeenschapsmodelregistraties worden omgezet in nationale registraties voor het Verenigd Koninkrijk.
Hoe ziet de Brexit er binnen het merkenrecht uit?

Het UK Intellectual Property Office zal er voor zorgen dat een soepele overgang plaatsvindt bij de Brexit voor het merkenrecht. Dit zal ook het geval zijn als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt zonder overeenkomst, oftewel bij een zogenoemde harde Brexit.

Wat is het gevolg voor een bestaand merk bij de Brexit?
Bestaande merk- en modelregistraties in de EU worden door het Intellectual Property Office in de UK omgezet naar nationale Britse registraties. Relevante prioriteits- en senioriteitsdata gaan hierbij mee over. Hiervoor is geen actie vereist van de merkhouder of de gemachtigde daarvan. Wel krijgen deze merken een zogenoemd prefix cijfer. Voor Gemeenschapsmodellen is dat de ‘9’, voor Internationale modellen een ‘8’, voor Uniemerken is het ‘UK009’ en Internationale merken zullen te herkennen zijn aan‘UK008’.
Wat is het gevolg voor lopende aanvragen voor merken bij de Brexit?
Merken die nog niet volledig zijn ingeschreven op het moment van de Brexit worden niet omgezet naar een nationale aanvraag. De deposant krijgt hierbij de mogelijkheid om de lopende aanvragen opnieuw in te dienen via de nationale aanvraag in het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor zullen wel de vereiste taksen moeten worden betaald.

Zolang dit gebeurt binnen 9 maanden na de dag van de Brexit zal het UK IPO rekening houden met prioriteitsdata en senioriteitsclaims van de lopende aanvraag voor de EU.

Brexit merkenrecht
Wat is het gevolg voor niet-ingeschreven modellen?
Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen worden voortgezet als ongeregistreerd modelrecht in het Verenigd Koninkrijk.
WIPO
Het Verenigd Koninkrijk blijft aangesloten bij het Verdrag van Madrid en het Verdrag van Den Haag. Voordeel hiervan is dat Britse organisaties en inwoners toegang houden tot het systeem van relatief voordelige internationale registraties.
Uitputting merkenrecht en parallel import
Uitgangspunt bij een harde Brexit is dat het principe van uitputting van intellectuele eigendomsrechten erkend blijven. De regels met betrekking tot invoer van goederen in het Verenigd Koninkrijk zullen ook ongewijzigd blijven.

Rechten op goederen die in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht zullen na de Brexit ook in het VK uitgeput zijn. Goederen die in de UK op de markt zijn gebracht nadat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt zijn niet per se uitgeput in de EER.