Inbreuk handelsnaam

Gratis laten controleren of sprake is van handelsnaaminbreuk?

Wanneer is sprake van inbreuk op een handelsnaam?

Een handelsnaam dient om een onderneming te identificeren en niet om waren of diensten te onderscheiden zoals dat het geval is bij een merknaam. Daarbij is het heel goed voor te stellen dat het merk niet van dezelfde eigenaar is als de handelsnaam waardoor verwarringsgevaar bestaat.

Er is dan ook sprake van handelsnaaminbreuk als een onderneming dezelfde naam voert in dezelfde regio of branche. Met de komst van het internet is dit een wat lastiger aspect geworden. Immers kun je nu met je webshop landelijk werken. Wellicht is dit ook de reden dat de Kamer van Koophandel nieuwe merken tegenwoordig waarschuwt als ze een handelsnaam registreren die hetzelfde is als een reeds bestaande handelsnaam.

Toch merken we heel graag op dat deze waarschuwing wat voorbarig is. Als een bedrijf in een andere branche werkt, dan is de kans op verwarring er niet en zal een beroep hierop niet slagen. Je kunt deze handelsnaam dan gewoon registreren.

Wat zijn de vereisten voor handelsnaaminbreuk?
We kennen vijf vereisten waaraan voldaan moet worden om te kunnen spreken van inbreuk op handelsnaamrecht. Deze vijf vereisten komen voort uit artikel 5 van de handelsnaamwet. Er is sprake van inbreuk op een handelsnaam als:
  1. Een onderneming
  2. In dezelfde branche
  3. En in hetzelfde gebied waar ze gevestigd zijn
  4. Dezelfde of een vergelijkbare naam gebruiken
  5. Waardoor verwarring ontstaat
Deze vereisten voor handelsnaaminbreuk komen voort uit artikel 5 Handelsnaamwet. Letterlijk citeren leert ons dat: Het verboden is een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. In normaal Nederlands betekenen deze vereisten dat je geen handelsnaam mag gebruiken die verwarrend is voor anderen, omdat de naam al wordt gebruikt door een vergelijkbaar bedrijf in dezelfde branche en regio.
Wat kun je doen bij inbreuk op handelsnamen?
Als inbreuk op je handelsnaam is gepleegd, dan kun je hier tegen optreden. Bijvoorbeeld door een brief te sturen naar de betreffende partij en te eisen dat deze zijn of haar activiteiten staakt en de domeinnaam overdraagt. Dit is niet per se een eenvoudig traject, omdat partijen die inbreuk plegen hier meestal niet direct toe overgaan. Om die redenen is het verstandig om hier een professional – zoals advocaat of merkengemachtigde – bij in te schakelen.
Hoe kun je inbreuk op handelsnamen voorkomen?
Handelsnaaminbreuk is te voorkomen door je handelsnaam niet alleen te registreren bij de Kamer van Koophandel, maar door deze ook als merk te registreren. Een merknaam of logo biedt veel sterkere juridische bescherming en is niet aan een plaats gebonden. Als je een merk in de Benelux vastlegt, dan ben je daar beschermd en niet alleen in Amsterdam bijvoorbeeld. Iets wat wel het geval is bij handelsnaam “Loodgieter Jansen”.
inbreuk handelsnaam
Wat kun je doen als een domeinnaam inbreuk pleegt?
Een domeinnaam pleegt inbreuk op een handelsnaam als deze de handelsnaam bevat of daardoor verwarring veroorzaakt. Bijvoorbeeld doordat de domeinnaam een geregistreerd merk bevat in de URL. Een domeinnaam als “nikeschoenen” zal inbreuk plegen op het merkenrecht en handelsnaamrecht van Nike. Bij dit voorbeeld heeft Nike bescherming door algemene bekendheid van de naam en niet zozeer doordat verwarring ontstaat. Bescherming van de handelsnaam tot aan de domeinnaam is dus heel goed mogelijk.
Wat kun je doen als een handelsnaam inbreuk op een merk pleegt?
Als je een handelsnaam registreert terwijl deze al is geregistreerd als merk, pleeg je inbreuk op het merkenrecht van de houder hiervan. Hele goede kans dat deze daartegen zal optreden. De meeste bedrijven die hun handelsnaam als merk vastleggen, kiezen namelijk voor merkbewaking zodat ze in de gaten kunnen houden of er geen andere partijen vergelijkbare namen inschrijven in het handelsregister of vastleggen als merk. Als je dergelijke inbreuk pleegt – ook al weet je dit niet eens – dan zal je vroeg of laat een brief van een advocaat ontvangen die je sommeert om te stoppen met het plegen van inbreuk. Ze zullen dan eisen dat jouw bedrijf zijn activiteiten staakt en zullen vaak ook overdracht van de domeinnaam vorderen. Kortom, je bent onder die naam dan echt wel out-of-business. In sommige gevallen wordt ook een schadevergoeding geëist, maar meestal is het op te lossen door simpelweg je activiteiten onder de naam van je concurrent met een merkregistratie te staken.