blog header

Eigen bedrijf starten

Een eigen bedrijf starten doe je gestructureerd

Hoe je een eigen bedrijf kunt starten is een goede vraag, maar niet een vraag waar je een eenduidig antwoord op kunt geven. Wat werkt voor het ene bedrijf zal in praktijk voor het andere bedrijf geen goed resultaat hebben. Het oprichten van een bedrijf is namelijk geen exacte wetenschap. Bedrijven zijn gericht op mensen en mensen – zeker in hun consumerende rol – zijn per definitie irrationeel. Toch zijn er een aantal principes aan te wijze die min of meer voor ‘wetmatigheid’ doorgaan. Aan de hand van een 10-stappenplannen nemen we die met je door.

Een helder stappenplan

Bij het oprichten van een bedrijf komt een heleboel kijken. Voel je echter niet overvallen, want dat is nergens voor nodig. Aan de hand van een stappenplan helpen we jou alles stap voor stap te bekijken en maken we goed overzichtelijk waar je in welke fase precies op moet focussen.
1. Stap één: onderzoek wat je je mogelijkheden zijn en test je kwaliteiten
2. Stap twee: het verkennen van de markt en het bepalen van een strategie
3. Stap drie: het opstellen van een financieel plan
4. Stap vier: het bedenken van een unieke, pakkende bedrijfsnaam
5. Stap vijf: het kiezen van een rechtsvorm
6. Stap zes: het up to date houden van je administratie
7. Stap zeven: verzekeringen en algemene voorwaarden regelen
8. Stap acht: zorg dat je aan de wettelijke eisen voldoet
9. Stap negen: inschrijven bij de Kamer Van Koophandel
10. Stap tien: actief op zoek gaan naar klanten

Stap 1: het onderzoeken van mogelijkheden en het testen van kwaliteiten

Als je een bedrijf wilt starten is het niet altijd duidelijk voor je wat voor bedrijf je het beste op kunt richten. Start je bijvoorbeeld een eigen winkel? Weet je al wat je wilt verkopen? Het kan ook zomaar zo zijn dat ondernemen aan jou helemaal niet besteed is. Dan is het van groot belang dat je je dit van tevoren realiseert, voor je jezelf onnodig diep in de kosten brengt.

Kwaliteiten die je nodig hebt

Zou je ze op een rijtje moeten zetten, dan zou je iets als creativiteit, passie, flexibiliteit, commercieel inzicht, betrouwbaarheid en bereidheid risico’s te nemen, krijgen. Dit zijn eigenschappen die door ondernemers zelf worden aangedragen als cruciaal om jezelf de hand boven het hoofd te kunnen houden. Ondernemen gaat over het zien en pakken van kansen. Eén van de allerbelangrijkste eigenschappen die je moet hebben om succesvol te zijn, is doorzettingsvermogen. Het is namelijk goed mogelijk dat je bedrijf pas na talloze horten en stoten van de grond komt. Om dat punt überhaupt te bereiken, moet je tegenslag kunnen incasseren.

Schrijf je toekomstplannen op

Bedenkt van te voren goed wat je wilt bereiken en schrijf dit ook op. Blijf altijd realistisch. Je kunt niet alle doelen in één keer bereiken. Hier gaat tijd overheen. Kan je er genoegen mee nemen als je één of twee punten op je lijstje nooit zal kunnen afvinken, hoe hard je ook je best hebt gedaan? Ook belangrijk: vier je successen, hoe klein die op het eerste gezicht ook zijn.

Schrijf een ondernemingsplan

Een ondernemingsplan is alweer iets concreter dan toekomstdromen of -plannen. Het geeft je een goed beeld van jouw kwaliteiten als ondernemen, de positie die je in de markt in zult nemen en de haalbaarheid van jouw ideeën. Een ondernemingsplan is noodzakelijk als je externe partijen (denk aan financiers) wilt betrekken bij je bedrijfsstart. Indien je niet goed kunt verwoorden wat je wilt of hoe je dat denkt te doen, zullen weinig mensen met je in zee willen gaan.

Bespreek je plannen

Kun je niet wachten met je bedrijf te starten? Het bespreken van plannen kan nooit kwaad. Dan hoeft het niet eens te gaan om experts. Vrienden, familie of andere contactpersonen binnen je netwerk, die je vertrouwt, kunnen de mogelijke hiaten in je plan van aanpak blootleggen. Ze kunnen je helpen met meedenken met het aanwijzen van jouw sterke en minder sterke kanten. Zelfs al kunnen ze geen praktisch advies bieden, dan heb je in ieder geval het voordeel dat je jezelf hardop hoort spreken: in de praktijk is dat een goed middel tot zelfreflectie.

Vul een ondernemerstest in

Hiermee krijg je heel snel inzicht in jouw vaardigheden als ondernemer. De Kamer Van Koophandel bijvoorbeeld biedt de KVK Krachtmeting aan. Hiermee krijg je een overzicht van jouw vaardigheden op het gebied van netwerken, marketing, ondernemerschap en financiën. Je krijgt binnen enkele minuten resultaat en wordt bovendien van nuttige tips voorzien.

Stap 2: het verkennen van de markt en het vastleggen van een strategie

Naast het testen van je kwaliteiten moet je natuurlijk ook weten of er al vergelijkbare spelers op de markt actief zijn, die deze kwaliteiten ook hebben. Indien je insteek niet uniek is, is de kans op succes niet groot. Je idee hoeft ook niet per se honderd procent uniek te zijn, zolang jij maar iets toe kunt voegen – een unieke touch – op het bestaande aanbod dat jou een duidelijk streepje voor geeft op je concurrenten bij de doelgroep die jij in het bijzonder voor ogen hebt.

Doe je het zelf of besteed je het uit?

Zelf marktonderzoek doen, doe je vanaf je bureau online of in het veld, door je idee voor te leggen aan leveranciers en potentiële klanten. Je kunt onderscheid maken tussen een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het beste is natuurlijk een combinatie van beide elementen te gebruiken. Indien je dit marktonderzoek liever uitbesteedt, kan je een student inhuren (voor een begeleide stage) of een marketingbureau inschakelen. Zo’n bureau is natuurlijk een stuk duurder, maar daar staat tegenover dat het meer ervaring meebrengt.

Het doen van marktonderzoek

Marktonderzoek voor het starten van je bedrijf doe je aan de hand van meerdere analyses die onderling met elkaar verbonden zijn.
· Een brancheonderzoek helpt je de ontwikkelingen in jouw branche in kaart te brengen.
· Een concurrentieanalyse verzamelt informatie over je belangrijkste concurrenten.
· Een klantonderzoek geeft inzicht in wat het koopgedrag van je potentiële klanten is.
· Een omgevingsanalyse laat je de kansen en potentiële obstakels in je afzetgebied zien.
· Klanttevredenheidsonderzoek onderzoekt de wensen en de ervaringen van je bestaande klanten.
· Imago-onderzoek: onderzoek hoe jouw potentiële klanten jouw bedrijf zien.

Stap 3: opstellen financieel plan

Het van de grond krijgen van een bedrijf vraagt om investeringen. Om geld beschikbaar te kunnen stellen heb je een financieel plan nodig. Zonder financieel plan zal je bedrijf niet kunnen starten. Een financieel plan geeft een goed overzicht van de mogelijke kansen en beperkingen.

Wat moet er in een financieel plan staan?

Stel jezelf een aantal vragen, die je vervolgens op overzichtelijke wijze beantwoordt.
· Wat heb je nodig op een goede start te maken?
· Hoe zal de verwachte omzet eruit zien?
· Met welke onverwachte kosten kan je te maken krijgen?
· Wat is je winstverwachting in de eerstvolgende jaren?
· Is je plan financieel te realiseren?
· Hoe financier ik mijn bedrijf en op basis van welke voorwaarden?
· Wat zijn de maandelijkse inkomsten en uitgaven?

Hoe kan je je plan onderbouwen?

Stel jezelf de volgende vragen over wie jij als ondernemer bent: straal je vertrouwen uit? Ben je tot in de puntjes voorbereid? Heb je de juiste kwaliteiten en/of ervaring? Hoe zit het met je netwerk? Om je plan te onderbouwen, moet je op een aantal vragen antwoord geven:
Is je ondernemingsplan origineel?
Zijn je cijfers goed onderbouwd?
Ben je ingespeeld op de ontwikkelingen en trends in je branche?
Heb je een goed overzicht van je kosten?
Heb je een financiële reserve achter de hand?
Weet je wat je minimale inkomsten moeten zijn om aan je financiële verplichtingen te voldoen?

Stap 4: het bedenken van je unieke bedrijfsnaam

Als je je bij de Kamer Van Koophandel inschrijft, heb je een bedrijfsnaam nodig. Een goede bedrijfsnaam voldoet aan een aantal eisen: hij moet blijven hangen, herkenbaar zijn, plus duidelijk maken wat je precies verkoopt of aanbiedt. Om te weten of je de naam van jouw keuze kunt gebruiken, moet je ook op de hoogte zijn van het feit of jouw bedrijfsnaam al bestaat.

Het kiezen van een goede bedrijfsnaam

Wie een goede bedrijfsnaam wil kiezen, dient zich aan vier eenvoudige stappen te houden:
· Stap 1: bedenk een goede bedrijfsnaam, of te wel een ‘handelsnaam’, die beschermd kan worden via de Handelsnaamwet.
· Stap 2: ga na of je bedrijfsnaam al een bestaande bedrijfsnaam is in het Handelsregister van de Kamer Van Koophandel.
· Stap 3: ga na of de door jou gevonden bedrijfsnamen voor verwarring kunnen zorgen met je eigen bedrijfsnaam.
· Stap 4: bekijk ook jouw bedrijfsnaam al bekend staat als domein- en/of merknaam.

Stap 5: het kiezen van een rechtsvorm

Niet alle bedrijven vallen onder dezelfde juridische rechtsvorm. Onder welke rechtsvorm een bedrijf valt heeft invloed op je aansprakelijkheid, maar ook op de belastingen die je moet betalen. Tegelijkertijd kan het zo zijn dat je voor bepaalde fiscale voordelen in aanmerking komt.

Bekijk de rechtsvormen voor je bedrijf gaat starten

Elke rechtsvorm voor je bedrijf brengt een aantal voordelen en beperkingen met zich mee.
· Eenmanszaak: eenvoudig en snel op te richten. Je bent met je eigen geld aansprakelijk als je schulden maakt. Je hebt recht op MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek. Bovendien kan je als starter gebruik maken van startersaftrek.
· Een Besloten Vennootschap (BV): deze wordt opgericht met behulp van een notaris. Je bent niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden die je maakt. Het kapitaal is verdeeld in aandelen en bij hogere winsten zal je een lagere belastingdruk hebben.
· Een Vennootschap Onder Firma (VOF): eveneens eenvoudig op te richten. Je moet minimaal twee vennoten hebben. Je bent hoofdelijk aansprakelijk voor schulden met je eigen geld. Je hebt recht op MKB-winstvrijstelling, zelfstandigheidsaftrek en aftrek voor starters.
· Een Maatschap: snel op te richten, bedoeld voor specifieke beroepsgroepen. Je werkt hierbij samen onder een naam die je gemeenschappelijk voert. In eerste instantie ben je met zakelijk vermogen aansprakelijk, daarna pas met je eigen geld en dat voor gelijke delen. Je hebt recht op zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling en als starter profiteer je van startersaftrek.
· Coöperatie: een coöperatie wordt net als een BV opgericht met hulp van een notaris. Voor een coöperatie heb je minstens twee partners nodig. Leden werken samen aan een project en kunnen gemakkelijk toe- of uittreden. Je bent als lid van een coöperatie niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Je hebt recht op zelfstandigenaftrek en op MKB-winstvrijstelling. Ook is er sprake van startersaftrek.

Stap 6: het klaarstomen van je administratie

Dit is misschien wel het minst leuke element van een eigen bedrijf starten, maar ook één van de belangrijkste. Je bent het namelijk bij wet verplicht te voldoen aan de eisen van de Nederlandse overheid.

Wanneer voldoe je aan de eisen?

De Belastingdienst heeft bepaald dat je een vast aantal zaken moet opnemen in je administratie, namelijk:
· Facturen. Hiermee worden alle ontvangen facturen bedoeld, maar ook kopieën van facturen die je zelf verstuurd hebt.
Alle transactieoverzichten tussen jou en derde partijen.
Je kasadministratie.
Alle opgestelde contracten en je correspondentie met de verschillende leveranciers en opdrachtgevers.
De administratie van gewerkte uren
Reisadministratie: voor het gebruik van openbaar vervoer en/of auto.
Alle belastingen: dit geldt voor btw, maar ook voor inkomstenbelasting.
De Modelovereenkomst (stond voorheen bekend als VAR).
Alle bedrijfscorrespondentie: denk aan brieven, offertes, e-mails, contracten, faxberichten en brochures.

De bewaarplicht van administratie

Je bent verplicht de kerngegevens van je administratie minstens zeven jaar te bewaren. Het gaat in dit geval om: het grootboek, de administratie van lonen en voorraad, administratie gerelateerd aan in- en verkoop en de administratie van zowel debiteuren als crediteuren. Gegevens die terugslaan op onroerende goederen moet je maar liefst minstens tien jaar bewaren.

Gegevens digitaal op papier bewaren

Je kunt ervoor kiezen je gegevens op papier te bewaren, maar digitaal is ook toegestaan. Hou er rekening mee dat alle programma’s en bestanden die je hiervoor digitaal gebruikt voor de hele bewaartermijn toegankelijk moeten blijven. Je kunt met de Belastingdienst afspraken maken over hoe je de gegevens bewaart en de details van de wijze waarop je ze bewaart. Deze afspraken worden door de Belastingdienst vervolgens schriftelijk vastgelegd.

Stap 7: verzekeringen en algemene voorwaarden regelen

Bij het starten van een bedrijf horen risico’s. Breng deze daarom goed in kaart en dek ze ook zo goed mogelijk af. Je kunt overwegen een verzekering af te sluiten voor aansprakelijkheid of arbeidsongeschiktheid. Ook moet je oog houden op je pensioen.

Verplichte verzekeringen

Een aantal verzekeringen dien je als ondernemer verplicht af te sluiten. Voor anderen geldt dat ze optioneel zijn. De verplichte verzekeringen omvatten in ieder geval:
· De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor Motorvoertuigen (WAM): deze verzekering is verplicht indien je motorvoertuigen gebruikt voor je bedrijf. De verzekering regelt onder andere verkeersaansprakelijkheid.
· De Opstalverzekering: indien je in het bezit bent van een bedrijfspand of een ander onroerend goed. Deze verzekering sluit je bij een hypotheekverstrekker en beschermt je tegen verschillende vormen van schade, waaronder storm, brand en inbraak.
· De Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering (AVB) of Beroepsaansprakelijk verzekering (BAV): deze is verplicht in sommige beroepen en voor sommige specifieke beroepen. De verzekering kan onder andere worden opgelegd door een overkoepelende beroepsorganisatie. Een BAV verzekert de financiële gevolgen van fouten die je maakt in je beroep. Een AVB beschermt juist tegen eventuele schade die je maakt bij klant of opdrachtgever.

Aanvullende risico’s verzekeren

Het gaat hierbij om zaken die je niet verplicht hoeft te verzekeren, maar die het overwegen waard zijn om te verzekeren. Als ondernemer dien je zelf een afweging te maken of het in jouw geval gunstig te maken om te verzekeren. Denk bij het afdekken van aanvullende risico’s aan:
· Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): verzekering bij zowel ziekte als arbeidsongeschiktheid.
· Crowdsurance: een collectieve voorziening van ZZP’ers en zelfstandigen in een schenkkring tegen arbeidsongeschiktheid.
· Bedrijfsschadeverzekering
· Inventarisverzekering
· Rechtsbijstandverzekering: hiermee denk je de juridische kosten af van conflicten, ontslag- en incassozaken.
· Kredietverzekering
· Verzuimverzekering
· Compagnonverzekering: indien één van de compagnons komt te overlijden, krijgen de resterende compagnons een bedrag uitgekeerd.
· transportverzekering

Stap 8: hou de wettelijke eisen in acht

Om ondernemer te zijn of te worden heb je geen diploma nodig. Het kan echter wel voorkomen dat je aan specifieke beroepseisen moet voldoen, of dat je specifieke opleidingen of cursussen moet volgen of onderhouden voor het vak dat je uitoefent. Er zijn talloze wettelijke eisen waaraan je moet voldoen en die je dus (onbedoeld) kunt overtreden. Om er zeker van te zijn dat je je bijvoorbeeld aan een bestemmingsplan of milieueisen houdt, kan je de gemeente inschakelen. Deze helpt je met het verder uitzoeken van regels en wetten.

Beschermde beroepen

Indien je tot een beschermt beroep hoort, betekent dat dat je aan zekere kwalificaties moet voldoen om het uit te mogen oefenen. Het gaat hierbij onder andere om de juiste opleiding en relevante ervaring. In de database met gereglementeerde beroepen van de Europese Unie kan je voor maar liefst 28 lidstaten, plus een aantal niet-EU Europese staten zien welke beroepen beschermd zijn. Hier vindt je alles over welke beroepen in Nederland beschermd zijn.

Een bedrijf aan huis

Om aan huis een eigen bedrijf te starten moet je rekening houden met de voorwaarde die je woongemeente stelt. Misschien staan er ook beperking in je hypotheekovereenkomst of in je huurovereenkomst vastgelegd. Eventueel is het noodzakelijk extra verzekeringen af te sluiten. Het kan zo zijn dat de kosten voor het hebben van een bedrijf aan huis via de fiscus aftrekbaar zijn.

Stap 9: het inschrijven van je onderneming bij de Kamer Van Koophandel

Indien je de vorige acht goed hebt doorlopen, kan je nu je onderneming gaan inschrijven in het Handelsregister van de Kamer Van Koophandel. De KVK geeft je gegevens automatisch door aan de Belastingdienst, dus bij de Belastingdienst hoef je je niet meer apart aan te melden.

Langskomen bij de KVK

Je kunt je op drie verschillende momenten bij een kantoor van de Kamer van Koophandel, namelijk: maximaal 1 week nadat het bedrijf gestart is, 1 week voor de start voor het bedrijf, of juist al eerder (de definitieve inschrijving vindt dan alsnog 1 week voor de start plaats). Indien je je laat inschrijven voor het Handelsregister kost je dat een eenmalig geldbedrag.

Het Handelsregister

Hierin komen onder andere je naam en je contactgegevens te staan, het aantal vestigingen dat je hebt, evenals het aantal medewerkers. Ook worden de functionarissen en de tekenbevoegden genoteerd. Let op: de gegevens zijn openbaar en kunnen door iedereen worden opgezocht.

Stap 10: op zoek gaan naar klanten

Klanten kun je onder andere via je netwerk vinden. Ook kan het nuttig zijn bijeenkomsten en evenementen bij te wonen. Er zijn zelfs speciale bijeenkomsten die bedoeld zijn om je netwerk te vergroten. Indien je op zoek gaat naar klanten moet je wel altijd alert blijven op fraude.

Tips voor het vinden van klanten

Stel jezelf en beantwoord vijf korte, maar doelgerichte vragen voor je op zoek gaat naar klanten:
· Hoe profileert je potentiële klant zich? Als je dit weet, kan je de groep gericht benaderen.
· Hoe groot is de doelgroep eigenlijk?
· Wat zijn je belangrijkste concurrenten?
· Wat is je verdienmodel?
· Heb je een ijzersterk verkoopverhaal? Gebruik een korte, maar krachtige ‘pitch’, die je in kunt zetten op je website, op sociale media en tijdens evenementen.

Het belang van SEO

Wie zijn website onderhoudt, of andere online teksten wil verspreiden, dient in het achterhoofd te houden dat deze teksten aan de actuele richtlijnen voor SEO (Search Engine Optimalisatie) doen. Met behulp van deze zoekmachineoptimalisatie zullen je teksten beter scoren in zoekmachines als Google. Beter scoren houdt in de praktijk in dat ze sneller naar boven zullen komen bij zoekopdrachten van consumenten, wat de kans op websitebezoek vergroot.

Voorkom fraude

Denk hierbij aan cybercrime in de vorm van hackers, of phishing mails. Internetcriminelen zijn niet zo zeer op zoek naar de vetste vissen in de vijver, maar de vissen die zich het makkelijkst laten verschalken. Zorg dus dat je IT-beveiliging optimaal is. Dat geldt natuurlijk ook voor je geschreven documenten en administratie. Ook hier mag niet mee te sjoemelen zijn.

Verkopen via marketplaces

Verkopen via marketplaces

Succesvol verkopen via marketplaces doe je volgens een gestructureerd stappenplan met deze tips voor meer omzet, groei en winst.

Soorten merken

Soorten merken

Er zijn 11 soorten merken, maar niet alle worden veel gebruikt en daarom is het goed om te ontdekken welk soort merk je moet indienen.

TM teken

TM teken

Het TM teken mag je in Nederland gebruiken, maar het heeft geen enkele juridische waarde, dus het is de vraag welk nut het heeft.

Eigen horlogemerk starten

Eigen horlogemerk starten

Je eigen horlogemerk starten doe je door het volgen van ons stappenplan, zodat je zeker weet dat je alles succesvol kunt opzetten.

Merkenregister

Merkenregister

Registratie in het merkenregister kan met merken die aan bepaalde voorwaarden voldoen, zodat ze niet geweigerd worden op onderscheidend vermogen.

Eigen cosmeticamerk starten

Eigen cosmeticamerk starten

Als je jouw eigen cosmeticamerk gaat starten, dan is de belangrijkste stap naar succes de keuze of je zelf ontwikkelt of dit uitbesteedt.

Wat is een merk?

Wat is een merk?

Een merk is een combinatie van de visuele weergave, maar ook marketing, persoonlijkheid en de boodschap die je naar je doelgroep uitdraagt.

Merkwaarde

Merkwaarde

Jouw merkwaarde wordt gevormd door alle afzonderlijke componenten, oftewel de kwalitatieve en de kwantitatieve kenmerken van een merk samen, net als registratie ervan.