Reprorecht

De stichting Reprorecht is een stichting zonder winstoogmerk en zorgt ervoor dat auteursrechthebbenden zoals uitgevers, fotografen, ontwerpers, vormgevers en auteurs een vergoeding krijgen uitgekeerd als hun werk wordt gekopieerd. Deze reprorechtvergoeding wordt geïncasseerd bij het bedrijfsleven.
Reprorecht
Wat is reprorecht?
Reprorecht is een manier om auteursrechthebbenden een vergoeding uit te keren, omdat hun werk mogelijk gekopieerd wordt bij ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen.

De vergoedingen worden niet alleen geïncasseerd als je een scanner of kopieerapparaat hebt. Als je geen kopieerapparaat hebt, dan kun je namelijk nog steeds digitaal gebruik maken van de werken door ze te scannen, mailen, op te slaan of op het intranet van je bedrijf te plaatsen.

Ook al ben je je van geen kwaad bewust, dan nog kunnen medewerkers kopieën hebben gemaakt of gedeeld.

Wat doet de Stichting Reprorecht?
De Stichting Reprorecht komt op voor auteursrechthebbenden. De stichting incasseert vergoedingen voor het gebruik van informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en overige publicaties. De ontvangen reprorechtvergoedingen worden verdeeld onder de makers van werken waaruit wordt gekopieerd.
Wat zijn de kosten van de reprorechtvergoeding?
De kosten van de reprorechtvergoeding die je moet betalen verschillen per sector en het aantal medewerkers dat het bedrijf heeft. Je kunt in de sector hoog of de sector laag vallen.

Hieronder het overzicht van de vergoedingen per sector en aantal medewerkers:

Aantal medewerkers Sector laag Sector hoog
tot en met 19 € 18,11 € 18,11
20 tot 49 € 118,64 € 173,39
50 tot 99 € 337,66 € 501,93
100 tot 199 € 684,45 € 100,86
200 tot 499 € 1597,05 € 2372,76
500 en meer € 3239,73 € 5019,30

Het aantal medewerkers wordt hierbij omgerekend naar het aantal FTE.

Is dit recht verplicht?
Reprorecht is wettelijk verplicht. Tenzij je een verklaring aflegt dat je geen kopieën maakt moet reprorecht betaald worden. Als ondernemer wordt vaak aangeraden om een licentie te nemen, zodat je zonder zorgen kopieën kunt maken.

Maak je nooit een kopie, dan hoef je geen reprorecht te betalen. Dit regel je in 5 stappen:

  1. Inloggen via https://www.reprorecht.nl/ondernemers
  2. Kies ‘ik maak geen kopieën
  3. Verklaar dat je geen kopieën maakt
  4. Accepteer aansprakelijkheid als je toch kopieën maakt’

5. Bevestig de mail met de verklaring die je ontvangt

Hoe werkt de licentie?
Elke organisatie die valt onder het bedrijfsleven, onderwijs en overheidsinstellingen betalen jaarlijks reprorechtvergoedingen. Hiervan ontvang je een factuur en daarmee krijg je een licentie om per jaar werken te vermenigvuldigen. Naar alle redelijkheid en billijkheid kun je met een licentie jaarlijks voldoende kopiëren, maar je mag geen hele boeken, kranten of tijdschriften verveelvoudigen en delen.
Wanneer hoef je geen reprorecht te betalen?
Als je een verklaring hebt afgelegd dat je geen kopieën maakt hoef je geen reprorecht te betalen. Als je meer dan 20 fulltime medewerkers in dienst hebt, zal de Stichting Reprorecht een afspraak met je maken om te bekijken of je inderdaad geen reprorecht hoeft te betalen en dus een vrijstelling kan krijgen.
Hoe kun je bezwaar maken tegen reprorecht?
Het is tegenwoordig niet meer nodig om schriftelijk bezwaar in te dienen tegen opgelegde reprorechtvergoedingen. Je kunt bezwaar maken als je geen kopieën maakt of als je er bijvoorbeeld minder dan gemiddeld maakt terwijl je hoog bent ingeschat.

er zijn 4 categorieën die de stichting samen met MKB-Nederland en VNO-NCW hebben bepaald, te weten:

  1. geen kopieën
  2. minder dan gemiddeld aantal
  3. gemiddeld aantal
  4. meer dan gemiddeld aantal